4 khía cạnh trong cuộc sống mà chúng ta khát khao!

winter star gazing

Sự khác biệt LỚN giữa chơi với một người coach và làm việc một cách tách biệt là sự tập trung vào chơi. Cụ thể là Chơi trong khía cạnh Xã hội.

Đây là bốn điều tất cả MỌI NGƯỜI chơi lớn trên thế giới muốn nhiều hơn nữa; muốn làm tốt hơn hoặc lớn hơn theo cách độc đáo của riêng họ nhằm tạo ra tác động tích cực; 

Bằng cách thêm các hoạt động trong bốn lĩnh vực này vào kế hoạch làm việc  của bạn mỗi tuần, huấn luyện viên của bạn sẽ có thể hướng dẫn bạn đến những trải nghiệm, tác động mà bạn khát khao và sự chuyển hoá cá nhân CÙNG LÚC !. 

Dưới đây là một cái nhìn cận cảnh quan trọng cần xem xét: Bất cứ điều gì bạn không thể kiểm soát nhưng bạn có thể ảnh hưởng đều là cơ hội để chơi và chơi tốt hơn với một life coach!

Vì vậy, tôi muốn bạn tự hỏi… ước mơ… bạn sẽ làm gì nếu bạn có thể tăng ảnh hưởng của mình đến thế giới xung quanh.

Đây là bốn hoạt động thiết yếu của Thời đại Kết nối của Vui chơi.

Chúng tôi gọi đó là những KHOẢNH KHẮC THEN CHỐT của cuộc chơi xã hội.

  • Liên hệ, Sáng tạo, Khám phá và Trải nghiệm
  • Khoảnh khắc then chốt là khoảnh khắc có thể huấn luyện mà ở đó, việc khai vấn có thể cải thiện thông qua luyện tập.
  • Trò chơi xã hội có nghĩa là nó bao gồm việc đồng sáng tạo trải nghiệm với một hoặc nhiều người khác chứ không phải hoàn thành một nhiệm vụ một cách cô lập – một chuẩn mực trong Thời đại Công nghiệp Kiểm soát.

Và đây là một điểm LỚN khác: BẠN có những siêu năng lực độc đáo bên trong mình mà người coach sẽ giúp bạn giải phóng để trở nên TUYỆT VỜI trong mỗi 4 kiểu chơi xã hội này.

Bốn “khía cạnh” mà mọi người chơi trong cuộc sống muốn nhiều hơn nữa…

Doanh nhân, lãnh đạo của các đội nhóm và tổ chức, những người có khởi đầu, những người có ý tưởng… bất kỳ ai muốn vượt ra khỏi hiện trạng của cuộc sống đều muốn có bốn điều sau:

  • Tầm ảnh hưởng
  • Sự hiện diện
  • Sự truyền đạt
  • Sự thay đổi

Đó có nghĩa là BẠN!

Liên hệ tạo ảnh hưởng

Liên hệ có nghĩa là nói chuyện với người khác! Đây là những gì chúng ta làm mọi lúc trong cuộc đời. Nó trở nên vui tươi khi có cơ hội tạo ra ảnh hưởng tích cực như khi bạn yêu cầu ai đó làm điều gì đó với bạn và họ có thể nói “có”, nhưng họ có thể nói “không”.

Sáng tạo để Diễn đạt (Có thể gọi là để chia sẻ)

Sáng tạo là khi bạn làm một điều hoặc bạn thiết kế một trải nghiệm mà bạn muốn chia sẻ với người khác; ví dụ: viết, ghi, thiết kế, lập kế hoạch. Phần chia sẻ tất cả là về sự tham gia và đóng góp. Điều này rất phù hợp với khái niệm “Cuộc sống là Nghệ thuật trình diễn”.

Khám phá để hiện diện (Có thể gọi là để nhận diện và được nhận diện)

Khám phá là khi bạn đi vào một vùng đất mới; bạn đang bước vào điều chưa biết (hy vọng với cảm giác ngạc nhiên) Nó có thể là một địa điểm thực, một nền tảng truyền thông xã hội hoặc thậm chí là một ý tưởng mới. Bạn khám phá để xem và trải nghiệm những con người mới và địa điểm mới; và cũng là để được người mới NHẬN DIỆN bạn.

Trải nghiệm để thay đổi (Có thể gọi là để thử cách mới)

Thử nghiệm là khi bạn làm điều gì đó mà bạn chưa làm trước đó HOẶC bạn làm một việc cũ theo một cách mới. Thông thường, khi chúng ta thử nghiệm, chúng ta có một ý tưởng hoặc hy vọng về những gì sẽ xảy ra nhưng chúng ta không thực sự biết. Chìa khóa thành công là bắt đầu với một ý định, cởi mở với những khả năng mới VÀ theo dõi những gì xảy ra. Và quan trọng nhất là đừng xem bất kỳ kết quả nào là thất bại mà là quá trình học hỏi.

Hy vọng rằng bạn đang tràn đầy năng lượng để chơi cho Ước mơ của mình!

 

Bức tranh LỚN…

Tự do bên trong là một phương pháp huấn luyện chuyển hoá cuộc sống, nơi bạn thực hành những khoảnh khắc then chốt của cuộc chơi xã hội dẫn đến sự ảnh hưởng, khả năng hiện diện, diễn đạt và thay đổi!

Bạn sẽ trải nghiệm điều này đầy đủ trong vài tháng tới và bạn có thể được truyền cảm hứng để thực hiện phương pháp tiếp cận “huấn luyện viên và chơi” cho nhiều mục tiêu theo đuổi tương lai của bạn trong cuộc sống!

Nhận email  chia sẻ hàng tháng  từ Coach Hà Bùi