Các bước thiết lập mục tiêu đào tạo

Đào tạo và phát triển là một thành phần quan trọng giúp nhân viên làm việc hiệu quả, hạnh phúc và nhận thức được những kỳ vọng trong vai trò của họ. Có một số bước bạn có thể thực hiện để đặt mục tiêu đào tạo thành công cho nhóm của mình, bao gồm đánh giá nhu cầu đào tạo của từng người, đưa ra phản hồi mang tính xây dựng khi cần thiết và đo lường KPI. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá đào tạo và phát triển, cách đặt mục tiêu đào tạo, mẹo để thiết lập các mục tiêu này và ví dụ về mục tiêu đào tạo tại nơi làm việc.

Đào to và phát trin là gì?

Đào tạo và phát triển có thể được coi là bất kỳ hoạt động giáo dục hoặc đào tạo nào nhằm giúp nhân viên nâng cao kỹ năng và kiến thức trong vị trí của họ. Khía cạnh đào tạo của đào tạo và phát triển thường là các hoạt động và mục tiêu và được đáp ứng trong ngắn hạn. Khía cạnh phát triển là kết quả của việc liên tục đáp ứng các mục tiêu đào tạo và phát triển chuyên nghiệp. Đào tạo thường được sử dụng để giúp nhân viên phát triển một bộ kỹ năng hoặc kiến thức cụ thể, trong khi phát triển là một cách tiếp cận toàn diện hơn để trở thành một chuyên gia tốt hơn.

Ti sao đào to và phát trin li quan trng?

Đào tạo và phát triển rất quan trọng vì một số lý do, bao gồm:

 • Tăng năng suất tại nơi làm việc
 • Đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm có năng lực trong nhiệm vụ của họ
 • Hỗ trợ phát triển các kỹ năng mới
 • Cải thiện văn hóa nơi làm việc
 • Tăng năng suất tổng thể của công ty
 • Cho thấy nhà tuyển dụng thực sự quan tâm đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên

Nhiều trưởng nhóm và quản lý thực hiện đào tạo và phát triển để nâng cao năng suất và hiệu quả của các cá nhân trong nhóm của họ. Họ cũng kết hợp đào tạo và phát triển để giữ cho các thành viên trong nhóm có động lực và nâng cao khả năng đóng góp tổng thể của họ.

Cách thiết lp mc tiêu đào to

Sau đây là các bước bạn có thể thực hiện khi thiết lập mục tiêu đào tạo cho nhóm của mình:

 1. Xác đnh “Ti sao”

Trước khi bạn có thể bắt đầu tạo và thực hiện các mục tiêu đào tạo cho nhóm của mình, trước tiên bạn phải xác định được các lý do “Tại sao” giúp hỗ trợ lý do của bạn đằng sau việc thiết kế ra những mục tiêu này ngay từ đầu. Ví dụ: bạn có thể xác định các mục tiêu sau:

 • Thực hiện các mục tiêu đào tạo để tăng năng suất của nhóm
 • Phát triển một chương trình đào tạo dạy cho các thành viên trong nhóm một kỹ năng mới sẽ được sử dụng cho một dự án sắp tới

Xác định lý do tại sao có thể cho phép bạn biết chính xác loại mục tiêu cần đặt ra và kết quả mong muốn cho mỗi mục tiêu sẽ là gì.

 1. Xác đnh bt kỳ khong cách nào

Sau khi xác định “Tại sao”, hãy xác định bất kỳ lỗ hổng nào liên quan đến hiệu suất của nhân viên hoặc thiếu kỹ năng. Điều này đôi khi được gọi là phân tích nhu cầu đào tạo và cho phép bạn xác định các điểm yếu cụ thể trong nhóm của mình. Cân nhắc xem các thành viên trong nhóm của bạn có khả năng và kỹ năng phù hợp để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể hay không và những gì có thể còn thiếu khiến họ không thể hoàn thành những nhiệm vụ đó.

 1. Thc hin đánh giá liên quan đến công vic.

Có một số đánh giá khác nhau mà bạn có thể thực hiện để xác định mức độ nhóm của bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ hoặc dự án nhất định. Các đánh giá phổ biến liên quan đến công việc cần xem xét bao gồm phân tích nhiệm vụ, phân tích tính cách, phân tích hiệu suất hoặc phân tích nội dung. Ví dụ, phân tích tính cách cung cấp cho bạn ý tưởng tốt hơn về các kỹ năng và khả năng cụ thể của một nhân viên cá nhân cũng như phong cách học tập của họ. Thông tin này sẽ cho phép bạn tạo các mục tiêu đào tạo hiệu quả trên tất cả các thành viên trong nhóm và có tính đến nhu cầu riêng của từng cá nhân.

 1. Thiết lp mc tiêu bng phương pháp SMART

Các mục tiêu SMART, là viết tắt của các từ: Cụ thể, Có thể đo lường được, Có thể đạt được, Có liên quan và Có giới hạn thời gian, hiệu quả và mạnh mẽ hơn nhiều so với các mục tiêu không có mục tiêu hoặc mốc thời gian rõ ràng. Đặt mục tiêu SMART là một cách tuyệt vời để theo dõi tiến trình của từng mục tiêu cũng như xác định bất kỳ lĩnh vực cải tiến nào khi cần thiết.

Làm theo các bước sau khi đặt mục tiêu SMART:

 • C th: Đảm bảo rằng mục tiêu của bạn được xác định rõ ràng và dễ hiểu bởi tất cả các thành viên trong nhóm. Tránh các mục tiêu tổng quát hoặc mơ hồ đưa ra định hướng rõ ràng.
 • Đo lường được: Xác định cách bạn sẽ đo lường từng mục tiêu khi các thành viên trong nhóm của bạn tiến bộ. Điều này có thể bao gồm số liệu thống kê, số tiền hoặc ngày. Ví dụ: một mục tiêu có thể đo lường được là tất cả các thành viên trong nhóm nên biết cách thực hiện các chức năng cơ bản trên một phần mềm mới vào một ngày cụ thể.
 • Có th đt được: Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các mục tiêu bạn đặt ra cho nhóm của mình thực sự có thể đạt đượ Những mục tiêu không thể đạt được có thể dẫn đến sự chán nản hoặc giảm sự tự tin vào các thành viên trong nhóm.
 • Có liên quan: Các mục tiêu bạn tạo cho nhóm của mình phải phù hợp với mục tiêu chung của bộ phận hoặc tổ chức của bạ Giữ cho các mục tiêu đào tạo của bạn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức đảm bảo rằng không chỉ nhân viên được hưởng lợi mà toàn bộ công ty cũng được hưởng lợi từ việc đào tạo nhân viên.
 • Gii hn thi gian: Mỗi mục tiêu đào tạo bạn thiết lập nên có thời hạ Điều này không chỉ giữ cho mỗi mục tiêu đi đúng hướng mà còn tạo ra cảm giác cấp bách và tăng xác suất đạt được giữa các thành viên trong nhóm.
 1. Thường xuyên đánh giá tiến đ

Khi các mục tiêu đào tạo của bạn đã được đưa ra và đang được các thành viên trong nhóm thực hiện, bạn nên thường xuyên đánh giá tiến độ của từng mục tiêu. Theo dõi tiến trình của từng mục tiêu sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì đang hoạt động và những gì không hiệu quả và cho phép bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào khi cần thiết để tăng hiệu quả của từng mục tiêu.

 1. Hin th các mc tiêu

Khi các mục tiêu đào tạo được chia sẻ với những người khác, các thành viên trong nhóm có nhiều khả năng duy trì động lực và trách nhiệm giải trình để đạt được những mục tiêu đó. Đặt mục tiêu đào tạo bạn đặt ra công khai hoặc khuyến khích các thành viên trong nhóm chia sẻ mục tiêu cụ thể của họ với những người khác trong nhóm của họ.

 1. Trin khai h thng phn thưởng

Nhiều nhân viên có nhiều khả năng làm việc hướng tới và bám sát mục tiêu nếu nó liên quan đến phần thưởng. Mặc dù các phần thưởng nội tại, chẳng hạn như sự hài lòng khi trở nên tốt hơn trong một nhiệm vụ cụ thể, chắc chắn là rất quan trọng, nhưng hãy cân nhắc thực hiện các phần thưởng bên ngoài cũng như để giữ cho nhân viên có động lực. Ví dụ về phần thưởng bên ngoài bao gồm công nhận các thành viên trong nhóm khi họ đạt được một mục tiêu nhất định và đưa ra phần thưởng cho việc hoàn thành mục tiêu.

Mo đ thiết lp mc tiêu đào to

Sau đây là một số mẹo cần ghi nhớ khi đặt mục tiêu đào tạo:

 1. Đm bo mi người hiu mc đích ca mc tiêu đào t Nhân viên muốn biết lý do tại sao họ được yêu cầu tham gia đào tạo và khi nhân viên cảm thấy bối rối hoặc lý do không rõ ràng, họ ít có khả năng bị thúc đẩy khi làm việc hướng tới mục tiêu. Đảm bảo rằng mỗi thành viên trong nhóm hiểu mục đích của các mục tiêu đào tạo và trả lời bất kỳ câu hỏi nào họ có thể có để đảm bảo mục đích rõ ràng.
 2. Đt mc tiêu đào to dài hn và ngn h Mục tiêu ngắn hạn là tuyệt vời vì chúng cho phép nhân viên nhận ra kết quả trong một thời gian tương đối ngắn. Họ cũng có thể làm việc để thúc đẩy nhân viên tiếp tục làm việc hướng tới các mục tiêu dài hạn. Cân nhắc đặt ra cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cùng một lúc để giữ chân nhân viên.
 3. Thường xuyên kim tra vi các thành viên trong nhóm. Điều quan trọng là phải thường xuyên kiểm tra với nhóm của bạn trong suốt quá trình của mỗi mục tiêu đào tạ Điều này cho phép bạn giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc khó khăn nào và đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu.

Ví d v mc tiêu đào to ti nơi làm vic

Dưới đây là một vài ví dụ về mục tiêu đào tạo tại nơi làm việc:

 • Tăng tỷ lệ phản hồi của khách hàng lên 25% vào cuối quý.
 • Giảm 15% thời gian cần thiết để viết một bài báo trong vòng ba tháng.
 • Yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm học cách sử dụng thành thạo một phần mềm mới vào Quý 4.
 • Giải quyết khiếu nại của khách hàng nhanh hơn 50% vào tháng Tư.

 

*Bài viết có tham kho ngun Internet

TRUNG THỰC

“Khi bạn nói dối mà họ vẫn luôn tin tưởng bạn, thì đó không phải là họ không biết gì mà bạn qua mặt họ. Chỉ là vì họ vẫn còn rất yêu thương và bao dung cho bạn. Đó là chân nhân mà bạn phải giữ.”

 

Trong cuộc đời này, hẳn ai cũng đã từng có lúc không thành thật với người khác.

Bạn nói dối bố mẹ cho việc đi chơi với đám bạn về muộn, hay lý do đánh vỡ một đồ vật.

Bạn nói dối thầy cô vì lý đi chưa làm bài

Bạn nói dối sếp vì lý do chưa hoàn thành deadline

Bạn nói dối chồng /vợ vì một khoản chi chưa được thống nhất

Bạn nói dối con vì điều đó có thể làm bạn mất đi hình ảnh vĩ đại của mình trong mắt con

Bạn có thể nói dối 1 lần, 2 lần, 3 lần…. nhiều lần… nhưng người đó vẫn đối xử tốt với bạn.

 

Bạn à,

Không phải họ không biết đâu

Không phải họ không buồn đâu

KHông phải họ không giận đâu

Không phải họ không thất vọng đâu…

Họ có tất cả những cảm xúc ấy. Nhưng đã bao giờ bạn đặt câu hỏi “Tại sao họ vẫn tốt như thế với mình?”

Tất cả chỉ vì họ rất YÊU THƯƠNG bạn nên họ BAO DUNG và THA THỨ cho bạn. Họ thực sự là chân nhân của bạn đấy. Không dễ gì tìm kiếm được người như vậy trong cõi đời này.

 

Chỉ có 1 trong 2 cách.

Một, bạn cứ tiếp tục không trung thực. Và đó sẽ là giọt cuối cùng để tràn ly. Tình yêu luôn được xuất phát từ 2 phía. Tình yêu của họ dành cho bạn rất lớn và điều đó khiến họ không chấp vào những gì bạn đối xử với họ. Nhưng tình yêu không được nuôi dưỡng từ 2 phía bởi sự tôn trọng thì đến một lúc nào đó, nếu họ là người chin chắn, họ dừng lại mối quan hệ này. Không gây tổn thương cho nhau. Nhưng bạn đã mất họ!

Hai, hãy trân trọng họ. Sống thật với bản than mình và trung thực với tình yêu mà họ dành cho bạn. Ai cũng đã từng mắc sai lầm. Nhưng họ sẽ luôn bao dung cho bạn khi bạn biết trân trọng mối quan hệ ấy, con người ấy.

 

23/10/2022

Flowofmind

Hướng dẫn 7 bước để thiết kế một chương trình đào tạo hiệu quả

Các chương trình đào tạo nhân lực, khi được thực hiện hiệu quả, có thể dẫn đến tăng năng suất và hiệu quả trong khi giảm lãng phí và chi phí. Giá trị của một chương trình đào tạo nhân lực hiệu quả có thể lớn hơn rất nhiều so với chi phí liên quan đến việc thực hiện nó, dẫn đến một đội ngũ nhân viên gắn bó hơn, tỷ lệ tuân thủ các quy định và chính sách cao hơn và giảm doanh thu của nhân viên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xác định các chương trình đào tạo, một số phương pháp đào tạo và hướng dẫn tạo chương trình đào tạo cho nhân viên.

Chương trình đào to là gì?

Chương trình đào tạo là một quá trình được thực hiện để dạy nhân viên về các quy trình và chính sách của một công ty. Đào tạo cũng giúp nhân viên học hỏi và nâng cao các kỹ năng liên quan để cải thiện hiệu suất công việc của họ và giúp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển chuyên môn để tăng hiệu suất và năng suất trong vai trò hiện tại và tương lai của họ

Các loi chương trình đào to

Có một số phương pháp đào tạo mà các nhà quản lý có thể chọn để thực hiện một mình hoặc kết hợp với các phương pháp khác. Phương pháp bạn chọn sẽ tạo cơ hội học hỏi và phát triển có ý nghĩa, cho phép nhân viên liên tục cải thiện vai trò của họ. Việc kết hợp các loại hình đào tạo nhân viên với nhu cầu của nhân viên có thể đảm bảo họ nhận được thông tin họ cần.

Các loại chương trình đào tạo bạn chọn nên được xem xét dựa trên loại công việc đang được thực hiện tại nơi làm việc cũng như tính cách học tập của nhân viên. Dưới đây là một vài ví dụ về các loại chương trình đào tạo khác nhau:

Nghiên cu đin hình (Case Study)

Các nghiên cứu điển hình có thể cung cấp tài liệu tham khảo nhanh để nhân viên tìm hiểu về các tình huống thực tế tại nơi làm việc. Các nghiên cứu điển hình được sử dụng tốt nhất cho các chủ đề siêu tập trung (hyper-focus), vì các chủ đề phức tạp hơn thường sẽ yêu cầu đào tạo chuyên sâu hơn.

Coach / c vn (Coaching/mentoring)

Loại hình đào tạo trực tiếp này tập trung vào việc thúc đẩy mối quan hệ làm việc giữa nhân viên và người coach hoặc người cố vấn, thường là người giám sát hoặc nhân viên kỳ cựu đáng tin cậy. Phong cách đào tạo trực tiếp cho phép hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình đào tạo của nhân viên.

eLearning

eLearning bao gồm các khóa học trực tuyến, tài liệu kiểm tra và các tài liệu đào tạo khác. eLearning cho phép nhân viên hoàn thành khóa đào tạo theo tốc độ của riêng họ và là một trong những hình thức đào tạo nhân viên thuận tiện nhất để thực hiện với nguồn nhân lực lớn hơn, đặc biệt là khi nhân viên làm việc từ xa. eLearning có thể tương tác, điều này có thể làm tăng tỷ lệ tương tác của nhân viên với chương trình. Một chương trình eLearning có thể phù hợp với nhiều nhu cầu, miễn là nó được cập nhật và phù hợp.

Hot đng đào to nhóm

Đào tạo nhóm có thể hữu ích trong việc khơi dậy thảo luận, đào tạo thông qua cộng tác và xây dựng nhóm. Loại hình đào tạo này cho phép nhân viên đào tạo cùng nhau trong một môi trường phù hợp nhất với nhu cầu của nhóm họ. Các hoạt động và thảo luận diễn ra trong đào tạo nhóm có thể được nhắc nhở bởi người hướng dẫn hoặc lời nhắc trực tuyến để người giám sát sau đó xem xét. Nhiều nơi làm việc hợp tác nhận thấy rằng đào tạo nhóm dường như hoạt động tốt nhất để tiếp cận các dự án phức tạp.

Đào to “cm tay, ch vic” (hands-on training)

Đào tạo “cầm tay, chỉ việc” bao gồm bất kỳ khóa đào tạo thực hành nào được thực hiện trực tiếp trong công việc mà học viên/nhân viên đang làm. Loại hình đào tạo này tập trung vào vai trò cụ thể và sự thành thạo của nhân viên trong việc thực hiện nó. Đào tạo thực hành có cả lợi ích phát triển ngắn hạn và dài hạn cho các cá nhân.

Đào to có ging viên hướng dn

Đào tạo có người hướng dẫn diễn ra trong môi trường kiểu lớp học với người hướng dẫn hoặc trainer trình bày với tài liệu cho nhân viên. Điều này cung cấp cho nhân viên cơ hội đặt câu hỏi để hiểu thêm về những gì đang được giảng dạy, đặc biệt là đối với các chủ đề rất kỹ thuật hoặc phức tạp. Giảng viên có thể điều chỉnh phong cách giảng dạy của mình để phù hợp với mức độ kinh nghiệm và phong cách học tập của nhân viên trong phòng.

Các hot đng dành riêng cho qun lý

Loại hình đào tạo nhân viên này tập trung chủ yếu vào nhu cầu của người quản lý và có thể bao gồm việc sử dụng mô phỏng, brain-storming, xây dựng nhóm

Làm thế nào đ thiết kế chương trình đào to nhân viên

Thiết kế ra một chương trình đào tạo hiệu quả đòi hỏi phải biết và hiểu các mục tiêu của khóa đào tạo, cũng như các vấn đề có thể xảy ra mà bạn có thể gặp phải. Làm theo các bước sau để bắt đầu tạo chương trình đào tạo nhân viên của bạn:

 1. Đánh giá nhu cu đào to

Tiêu chí đánh giá xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụĐánh giá nhu cầu của nơi làm việc đòi hỏi phải làm theo các bước sau:

 • Xác định các mục tiêu rõ ràng hỗ trợ cả tổ chức và các cá nhân đang được đào tạo
 • Mục đích của đào tạo phải rõ ràng cũng như mang tính hỗ trợ. Một số ví dụ về mục tiêu bao gồm tăng ROI và giảm chi phí, dạy nhân viên một quy trình mới hoặc chỉ cho họ cách sử dụng thiết bị mới.
 • Xác định những hành động cần phải hoàn thành để đạt được các mục tiêu cần đạt được
 • So sánh những gì nhân viên của bạn làm bây giờ với những gì họ cần làm để đáp ứng các mục tiêu phía trước. Ví dụ: nếu có một sản phẩm mới được giới thiệu, nhân viên sẽ cần biết sản phẩm đó là gì, cách sản xuất và bất kỳ chi tiết quan trọng nào khác để làm cho việc ra mắt thành công.
 • Khám phá các lựa chọn cho các hoạt động đào tạo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc học tập của nhân viên

Khi bạn biết những gì nhân viên của bạn cần học, bạn có thể bắt đầu phát triển các hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo, chẳng hạn như trình diễn, tờ rơi hoặc bài tập thực hành.

 • Quan sát phong cách học tập của nhân viên

Sử dụng quan sát đó để làm cho việc đào tạo hiệu quả nhất có thể bằng cách phát triển chương trình đào tạo để đáp ứng tối đa số lượng nhân viên. Điều này có thể có nghĩa là sử dụng hai hoặc ba phương pháp phổ biến nhất hàng đầu trong quá trình học tập của nhân viên để hình thành tài liệu và trình bày.

 1. Dy người trưởng thành như người trưởng thành

Training Vector Art, Icons, and Graphics for Free DownloadGiữ nguyên phần cuối cùng của bước một, điều quan trọng cần nhớ là nhân viên của bạn là những người trưởng thành với những đặc điểm có thể giúp việc học dễ dàng hơn hoặc khó khăn hơn theo các phương pháp giảng dạy nhất định. Khi phát triển chương trình đào tạo của bạn, hãy ghi nhớ các nguyên tắc học tập dành cho người lớn sau:

 1. Người trưởng thành muốn cảm thấy có giá trị và được tôn trọng
 2. Họ có nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức và ý kiến độc lập từ trước
 3. Họ định hướng mục tiêu và tự định hướng
 4. Họ muốn việc đào tạo của họ có liên quan, định hướng nhiệm vụ và xứng đáng với thời gian cần thiết từ năng suất hàng ngày của họ
 5. Họ muốn biết họ sẽ được hưởng lợi như thế nào từ khóa đào tạo này

Những nguyên tắc này có thể dễ dàng liên quan đến các đặc điểm bạn đã xác định khi bạn đánh giá nhu cầu đào tạo của mình. Bây giờ, bạn có thể hình dung những đặc điểm này sẽ định hướng bạn như thế nào trong việc tạo chương trình đào tạo của mình.

 1. Phát trin mc tiêu hc tp

Hãy tự hỏi bản thân xem bạn mong đợi nhân viên của mình có thể làm gì sau khi họ hoàn thành khóa đào tạo. Đây có thể là kiến thức, một kỹ năng hoặc một trình độ đơn giản nhưng cần thiết. Đây sẽ là mục tiêu học tập của bạn. Từ đó, bạn có thể bắt đầu tạo nội dung hỗ trợ tiến trình theo từng mục tiêu. Giữ cho các bài học của bạn tập trung vào các mục tiêu và thay đổi các phương pháp kiểm tra việc nhân viên lưu giữ thông tin bạn đang cung cấp cho họ.

Mục tiêu của bạn nên được trình bày dưới dạng mục tiêu SMART: cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và dựa trên thời gian. Tạo mục tiêu theo cách này có thể giúp bạn đảm bảo nhân viên của mình đạt được các cột mốc quan trọng trong quá trình đào tạo của họ.

 1. Thiết kế tài liu đào to

Sử dụng thông tin bạn đã thu thập được ở trên, bắt đầu xây dựng tài liệu hoặc mô-đun đào tạo của bạn. Điều quan trọng là phải chuẩn bị đầy đủ một thiết kế trước khi đưa vào phát triển để đảm bảo không có gì bị thiếu hoặc không hoạt động.

Hãy nhớ tập trung vào nhu cầu học tập của nhân viên hơn là những gì dễ dàng nhất cho người đào tạo và đảm bảo nội dung của bạn tập trung đặc biệt vào việc đạt được mục tiêu học tập. Một số mẹo khác để thiết kế tài liệu đào tạo của bạn bao gồm:

soạn thảo văn bản | DAMMIO

 1. Lên khung tài liệu của bạn theo cách giúp nhân viên kiểm soát việc học của chính họ
 2. Tài liệu bao gồm các yếu tố tương tác và thực hành để cho phép nhân viên làm việc cùng nhau
 3. Mời phản hồi trong suốt khóa đào tạo
 4. Tiếp cận từng chủ đề theo thứ tự thời gian, để cung cấp cơ sở cho bài học tiếp theo
 5. Hãy thử kết hợp một số form khác nhau để xem form nào tạo ra kết quả tốt nhất
 6. Kể những câu chuyện về các tình huống thực tế khi thích hợp 
 1. Son tài liu đào to

Sử dụng thiết kế của bạn để bắt đầu phát triển tài liệu đào tạo của bạn. Tùy thuộc vào thiết kế của bạn, tài liệu có thể bao gồm:

 1. Tài liệu đọc, chẳng hạn như sách nhỏ hoặc tài liệu phát tay
 2. Tư liệu hữu hình cần thiết cho bất kỳ phần thực hành nào của khóa đào tạo
 3. Bản trình chiếu, biểu đồ, đồ thị hoặc các tài liệu trực quan khác
 4. Liên kết eLearning, tên người dùng và mật khẩu cho bất kỳ phần trực tuyến nào của khóa đào tạo

Tùy vào tài liệu được giảng dạy, phong cách học tập của nhân viên và các yếu tố khác như thời gian và ngân sách, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể tạo ra sự kết hợp của các yếu tố để giúp đào tạo này thành công. Khi thu thập tài liệu của bạn, hãy đảm bảo ghi nhớ các mục tiêu học tập của bạn.

 1. Tiến hành đào to

  Lớp 4

Hãy đảm bảo rằng bạn thông báo trước cho nhân viên rằng họ sẽ phải tham gia khóa đào tạo, đặt trước bất kỳ phòng hội nghị hoặc phòng họp nhóm cần thiết nào và có tất cả các vật dụng cần thiết. Ví dụ, có thể khóa đào tạo này sẽ là một buổi ăn trưa và học tập. Nếu vậy, hãy đặt bữa trưa để được giao một vài phút trước khi đào tạo được thiết lập để bắt đầu cho phép mọi người lấy đĩa của họ và ổn định cuộc sống.

Bất kể bạn đã chọn phương pháp hoặc sự kết hợp của nhiều phương pháp cho chương trình đào tạo của mình, hãy làm rõ điều đó cho nhân viên ngay từ đầu. Đảm bảo rằng tất cả mọi người tham dự đều biết chính xác những gì họ mong đợi và những gì họ phải làm để hoàn thành khóa đào tạo. Cung cấp cho họ một ý tưởng trước về cách bạn dự định xác định họ đã học được bao nhiêu khi kết thúc khóa đào tạo.

 1. Đánh giá vic đào to

Sau khi đào tạReview magnifying glass looking for evaluation, recommendations, ratings, opinions, feedback or comments - 43224944o xong, bạn sẽ muốn xác định xem mình có đạt được mục tiêu của mình hay không. Nói cách khác, đánh giá sự thành công của chương trình đào tạo của bạn. Bạn có thể cân nhắc sử dụng các số liệu này để đánh giá hiệu quả đào tạo của mình:

 • Phản hồi của nhân viên về đào tạo
 • Xem xét các phản hồi của nhân viên giúp  xác định xem điều đó có cho thấy rằng họ thích khóa đào tạo hay không, rằng họ đã học được điều gì đó và ý kiến hoặc đề xuất tổng thể của họ là gì. Bạn có thể tìm ra điều này bằng cách chỉ cần hỏi ý kiến của họ hoặc sử dụng một cuộc khảo sát trực tuyến ẩn danh về hiệu quả của khóa đào tạo.
 • Kiến thức thu được từ đào tạo
 • Các bài kiểm tra, câu đố hoặc minh hoạ có thể giúp bạn đánh giá mức độ nhân viên đã học tài liệu bạn đã trình bày hay chưa
 • Trình độ công việc sau đào tạo
 • Quan sát nhân viên để xem liệu họ có đang áp dụng kiến thức hoặc kỹ năng mới từ đào tạo nếu có hay không.
 • Kết quả kinh doanh có thể định lượng

Trong tháng hoặc quý tiếp theo, hãy phân tích kết quả mà khóa đào tạo tạo ra. Lưu ý xem các mục tiêu bạn dựa trên đào tạo của mình có được đáp ứng hay không. Xác định xem khóa đào tạo có tương ứng với việc tăng doanh thu, giảm chi phí, bất kỳ thay đổi nào về năng suất và các chỉ số khác mà bạn chọn để theo dõi hay không.

 

 

*Bài viết có tham khảo nguồn Internet

Các loại hình đào tạo khác nhau tại nơi làm việc

Trong suốt thời gian làm việc tại một công ty, bạn có thể sẽ tình cờ gặp phải những dịp bạn cần học hỏi hoặc thích nghi để thành công trong vai trò của mình. Khóa đào tạo tại nơi làm việc cho phép bạn có được các kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình trong khi đóng góp cho tổ chức của bạn. Tùy thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của nhà tuyển dụng, đào tạo có thể có nhiều hình thức khác nhau, từ định hướng đến đào tạo an toàn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các loại hình đào tạo nhân viên khác nhau.

Đào tạo tại nơi làm việc là gì?

Đào tạo tại nơi làm việc là quá trình phát triển kiến thức, kỹ năng và hiệu quả trong công việc của bạn. Các nhà tuyển dụng tiến hành các loại hình đào tạo khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của họ, mức độ khẩn cấp của nhu cầu và sự sẵn có của các nguồn lực.

Là một nhân viên mới, bạn có thể sẽ tham gia vào các chương trình định hướng để làm quen với môi trường làm việc và văn hóa công ty. Nếu bạn là nhân viên cấp cao, bạn có thể được yêu cầu đảm nhận các trách nhiệm mới hoặc luôn cập nhật những thay đổi mới nhất trong ngành.

Tại sao đào tạo tại nơi làm việc lại quan trọng?

Khi nhân viên và tổ chức mở rộng kiến thức và kỹ năng của họ thông qua đào tạo tại nơi làm việc, họ có thể thực hiện hiệu quả hơn trong công việc của mình. Đào tạo thích hợp có thể cải thiện nhiều yếu tố bao gồm bán hàng, làm việc theo nhóm và an toàn tại nơi làm việc.

Trải qua khóa đào tạo cũng có thể giúp bạn có nhiều khả năng được thăng tiến hơn. Bằng cách cải thiện bản thân thông qua đào tạo, bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác hoàn thành, điều này có thể dẫn đến tăng sự hài lòng và động lực trong công việc.

Đào tạo tại nơi làm việc là một cách hiệu quả để các tổ chức tăng năng suất và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng. Nhân viên được đào tạo tốt có thể có kỹ năng hơn trong công việc của họ và ít có khả năng mắc sai lầm hơn, dẫn đến hiệu quả và hiệu quả cao hơn.

Người sử dụng lao động cũng có thể sử dụng đào tạo tại nơi làm việc để nhắm đến từng nhân viên, nhóm hoặc phòng ban và lấp đầy khoảng trống do sự ra đi của các thành viên trong nhóm hoặc tạo ra các vai trò mới. Các tổ chức cũng có thể cung cấp các loại hình đào tạo nhân viên khác nhau để giảm thiểu tình trạng thiếu hụt trong các lĩnh vực khác nhau.

Các loại hình đào tạo và phát triển khác nhau cho nhân viên là gì?

Một số doanh nghiệp có thể có một số chương trình đào tạo, tùy thuộc vào quy mô và hoạt động của họ. Sau đây là danh sách các loại chương trình học tập và phát triển phổ biến nhất:

 1. Định hướng

Hầu như mọi công ty đều có một chương trình định hướng, có thể là chính thức hoặc không chính thức. Đây thường là quy trình một lần cho nhân viên mới và thường được tiến hành trong tuần đầu tiên bạn làm việc. Chương trình Thường được thực hiện bởi bộ phận nhân sự. Một chương trình định hướng tìm cách giáo dục bạn về một loạt các chủ đề, bao gồm:

 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của công ty
 • Cơ cấu tổ chức
 • Đội ngũ lãnh đạo
 • Chính sách công ty
 • Thủ tục hành chính, chẳng hạn như thông tin đăng nhập máy tính và thiết lập email
 • Thủ tục giấy tờ tuyển dụng mới
 1. Gia nhập

Định hướng thường là một phần của quy trình lớn hơn được gọi là gia nhập, một loạt các buổi đào tạo liên quan đến bộ phận diễn ra trong một thời gian dài. Quá trình này được thiết kế đặc biệt để nhanh chóng cho phép bạn thực hiện tốt vai trò của mình. Và thường bắt đầu ngay lập tức sau khi bạn được tuyển dụng và tiếp tục cho đến khi bạn có thể làm việc độc lập.

Các nhà lãnh đạo của một bộ phận chuẩn bị chương trình gia nhập để tập trung vào việc đạt được các mục tiêu của bộ phận và kết nối chúng với các mục tiêu của công ty. Giới thiệu thường đề cập đến các mục sau:

 • Nhu cầu của bạn với tư cách là một nhân viên mới
 • Tiếp cận thông tin và kỹ năng
 • Các khía cạnh kỹ thuật của công việc
 • Cải thiện hiệu suất công việc
 • Sự tham gia của nhân viên
 • Mục tiêu của bộ phận
 1. Phát triển kỹ năng kỹ thuật

Đào tạo kỹ năng kỹ thuật là một thành phần cơ bản của đào tạo nhân viên vì nó là cách chính để bạn phát triển các kỹ năng cần thiết trong vai trò của mình. Những nhân viên đã có năng lực trong công việc của họ có thể trải qua đào tạo thêm để có được các kỹ năng mới và luôn cập nhật các công nghệ và quy trình mới nhất.

Một số ví dụ về kỹ năng kỹ thuật mà bạn có thể học được thông qua hình thức đào tạo này bao gồm:

 • Viết nội dung
 • Quản lý phương tiện truyền thông xã hội
 • Phân tích dữ liệu
 • Mã hóa
 • Lập trình
 1. Phát triển kỹ năng mềm

Nhà tuyển dụng của bạn sẽ muốn bạn cư xử chuyên nghiệp và làm việc hiệu quả như một phần của nhóm. Kỹ năng mềm đề cập đến các đặc điểm tính cách cho phép bạn giao tiếp và làm việc hợp tác với đồng nghiệp và khách hàng. Những kỹ năng này rất hữu ích cho cả nhân viên mới và cũ, và chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nền văn hóa tôn trọng, hợp tác và hiệu quả trong một công ty.

Ví dụ về các chủ đề được đề cập trong các chương trình đào tạo kỹ năng mềm bao gồm:

 • Giao tiếp
 • Giải quyết vấn đề
 • Làm việc theo nhóm
 • Trình bày
 • Lãnh đạo
 • Quản lý thời gian
 • Giải quyết xung đột
 • Đạo đức nghề nghiệp
 1. Đào tạo sản phẩm và dịch vụ

Đào tạo về sản phẩm và dịch vụ có thể là một phần của chương trình giới thiệu của bạn hoặc một cách để bạn làm quen lại với các dịch vụ của công ty bạn. Lãnh đạo của bạn cũng có thể sử dụng khóa đào tạo này khi họ giới thiệu các chiến dịch mới. Loại hình đào tạo này cung cấp thông tin về các khía cạnh khác nhau của sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như:

 • Các tùy chọn có sẵn
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Lợi ích
 • Tính năng
 • Chăm sóc và bảo trì
 • Giá cả
 • Bảo đảm
 1. Đào tạo chất lượng

Đào tạo chất lượng thường có trong các công ty tập trung vào sản xuất. Phương pháp này đào tạo người học để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nhất định, có thể được áp đặt bởi công ty, ngành công nghiệp hoặc bên thứ ba. Trong một số trường hợp, nhân viên hoàn thành chương trình đào tạo chất lượng sẽ nhận được chứng chỉ.

Đào tạo chất lượng bao gồm các chủ đề như:

 • Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng
 • Quy trình kiểm soát chất lượng
 • Kỹ thuật giám sát sản phẩm
 • Ngăn ngừa và loại bỏ các sản phẩm kém chất lượng
 • Đánh giá và cải tiến hệ thống sản xuất
 1. Đào tạo an toàn lao động

Đào tạo an toàn lao động bảo vệ bạn khỏi các chấn thương liên quan đến công việc và điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty sử dụng hóa chất độc hại hoặc các vật liệu nguy hiểm khác. Loại hình đào tạo này cũng bao gồm các cuộc diễn tập cứu hỏa, kế hoạch sơ tán và các thủ tục bạo lực tại nơi làm việc.

Ví dụ về các chủ đề được thảo luận trong chương trình đào tạo an toàn lao động bao gồm:

 • Đồ bảo hộ
 • Các phương pháp tốt nhất về an toàn
 • Sơ cứu
 • An toàn dịch vụ thực phẩm
 • An toàn thi công
 1. Đào tạo nhóm

Mục đích của việc đào tạo nhóm là cho phép các thành viên trong nhóm xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với nhau và làm việc cùng nhau một cách gắn kết. Nó cho phép bạn cải thiện các quy trình ra quyết định, giải quyết vấn đề và phát triển nhóm để đạt được kết quả tốt hơn cho tổ chức của bạn.

Đào tạo nhóm thường được tổ chức sau khi tái cấu trúc công ty, sáp nhập hoặc mua lại. Trong những tình huống này, nhiều nhân viên sẽ lần đầu tiên làm việc cùng nhau, khiến việc đào tạo nhóm trở thành một quá trình thiết yếu.

Một số chủ đề mà các nhà tuyển dụng thảo luận trong đào tạo nhóm bao gồm:

 • Cải thiện giao tiếp
 • Tạo môi trường làm việc tích cực
 • Cải thiện cộng tác nhóm
 • Tăng hiệu suất của nhóm
 • Thiết lập mối quan hệ tốt với đồng đội
 • Xác định và tận dụng thế mạnh của các thành viên trong nhóm
 • Giữ động lực cho team

Bất kể bạn trải qua loại hình đào tạo tại nơi làm việc nào, điều quan trọng là phải xem chương trình như một cơ hội để phát triển trong công ty. Cố gắng hết sức để ghi chú, đặt câu hỏi và đóng góp khi cần thiết. Với tư duy cởi mở và ham học hỏi, bạn có thể phát triển các kỹ năng chính mới trong chương trình đào tạo tại nơi làm việc của mình.

 

*Bài viết có sử dụng nguồn tham khảo từ Internet

 

Đào tạo nhập vai trong 5 bước

Đào tạo nhập vai là một kỹ thuật học tập trong đó người tham gia diễn ra các tình huống dưới sự hướng dẫn của người giảng viên. Loại hình đào tạo này có thể tạo ra một môi trường an toàn để học viên xây dựng sự tự tin vào khả năng của họ để thành công trong công việc. Học cách tiến hành đào tạo nhập vai có thể giúp bạn chuẩn bị cho học viên của mình trước những tình huống công việc khó khăn hoặc xa lạ. Trong bài viết này, chúng ta thảo luận về đào tạo nhập vai, lợi ích của nó và cách tiến hành nó.

Đào tạo nhập vai là gì?

Đào tạo nhập vai là một chiến lược học tập tích cực đòi hỏi người tham gia phải thực hiện các tình huống thực tế dưới sự giám sát của giảng viên hoặc người hỗ trợ. Ví dụ: người tham gia có thể mô phỏng sự tương tác giữa nhân viên và khách hàng. Sau đó, cố vấn viên có thể cung cấp phản hồi về màn trình diễn của những người tham gia.

Tại sao đào tạo nhập vai lại đem lại lợi ích?

Đào tạo nhập vai là một hoạt động mang tính xã hội. Những người tham gia tương tác trong các tình huống được đưa ra, điều này có thể khuyến khích họ làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp. Các cá nhân cũng có thể phân tích màn trình diễn của riêng họ và cung cấp các mẹo hoặc phản hồi cho những người tham gia khác. Dưới đây là một số lợi ích khác của việc đào tạo nhập vai:

 1. Chuẩn bị cho người tham gia cho các tình huống thực tế. Hoạt động này cho phép học viên ở trong các tình huống mà họ có thể gặp trong thực tế công việc và nhận phản hồi về hiệu suất của họ.
 2. Chỉ ra các cấp độ kỹ năng hiện tại. Người điều phối cho phiên thực hành có thể phân tích mức độ kỹ năng hiện tại của từng học viên và làm nổi bật điểm mạnh và điểm yếu của họ để giúp họ cải thiện kỹ năng của mình.
 3. Giúp tạo ra sự đồng cảm. Học viên có thể đóng vai trò khách hàng trong quá trình đào tạo nhập vai, điều này có thể cho phép họ hiểu quan điểm của khách hàng và phát triển sự đồng cảm.

Cách tiến hành đào tạo nhập vai

Dưới đây là các bước bạn có thể thực hiện để tiến hành đào tạo nhập vai:

 1. Xác định vấn đề

Trước phiên nhập vai, hãy tập hợp những người tham gia và giới thiệu một vấn đề giả định mà họ có thể gặp phải trong quá trình làm việc. Đảm bảo người tham gia hiểu rõ vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết và những gì bạn muốn hoàn thành trong quá trình hoạt động. Bạn cũng có thể tham gia vào một cuộc thảo luận để giúp những người tham gia suy nghĩ về vấn đề này và xem xét những gì họ có thể làm trong tình huống này.

 1. Mô tả một kịch bản cụ thể

Chọn một kịch bản để những người tham gia của bạn hành động. Mô tả nó một cách kỹ lưỡng, cung cấp các chi tiết cụ thể để làm cho phiên nhập vai trở nên thực tế nhất có thể. Cân nhắc sử dụng các tình huống mà người tham gia có thể gặp phải trong thực tế của họ, chẳng hạn như cộng tác trong nhóm với các nhân viên khác hoặc tiếp thị sản phẩm mới.

Dưới đây là một số tình huống ví dụ khác mà bạn có thể sử dụng trong quá trình đào tạo nhập vai:

Kịch bản đàm phán nội bộ

Bạn đã làm việc như một thành viên nhóm cho một công ty trong sáu tháng và bạn thích công việc của mình. Tuy nhiên, bạn cảm thấy người quản lý của mình không cung cấp cho bạn những cơ hội giống như những nhân viên có những người quản lý khác nhau, chẳng hạn như các dự án thường xuyên, đánh giá hiệu suất và trách nhiệm bổ sung. Bạn có một cuộc họp sắp tới với người quản lý của mình và muốn giải quyết vấn đề này.

Kịch bản dịch vụ khách hàng

Bạn là một nhân viên làm việc trong bộ phận quan hệ khách hàng của một công ty bán lẻ lớn. Khách hàng chia sẻ rằng họ đã gặp sự cố với sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bạn. Mục tiêu của bạn là giải quyết vấn đề để duy trì danh tiếng của công ty và giúp đỡ khách hàng để họ sẽ quay lại trong tương lai.

Kịch bản về y tế

Bạn là bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc xã hội. Sau khi chạy một số xét nghiệm trên bệnh nhân của bạn, bạn phát hiện ra họ bị bệnh. Bạn phải thông báo cho họ về điều đó và cung cấp hỗ trợ thêm. Mục tiêu của bạn là quản lý bệnh nhân và giúp họ hiểu các lựa chọn điều trị của họ.

Kịch bản bán hàng

Một khách hàng bước vào cửa hàng của bạn và dành vài phút để duyệt điện thoại thông minh. Họ ngưỡng mộ mẫu điện thoại thông minh mới nhất nhưng không mua. Mục tiêu của bạn là tiếp cận khách hàng một cách lịch sự, tìm hiểu lý do tại sao họ do dự khi mua điện thoại thông minh và cố gắng thuyết phục họ mua một chiếc.

 1. Chỉ định vai trò

Khi bạn đã thiết lập một kịch bản, hãy chỉ định vai trò cho những người tham gia cho các nhân vật hư cấu khác nhau liên quan đến cảnh đó. Một số nhân vật có thể là nhân viên sẽ xử lý tình huống, chẳng hạn như nhân viên bán hàng. Những người tham gia khác có thể đại diện cho các nhân vật hỗ trợ, chẳng hạn như khách hàng. Một số người tham gia cũng có thể xem buổi biểu diễn và đưa ra phản hồi.

 1. Yêu cầu người tham gia diễn xuất kịch bản

Yêu cầu một số người tham gia hành động theo kịch bản và tạo ra các chiến lược khác nhau để giải quyết tình huống. Ví dụ: nếu mục tiêu của hoạt động nhập vai của bạn là để nhân viên thực hành đưa ra quảng cáo chiêu hàng, những người tham gia có thể phát triển các cách khác nhau để giới thiệu sản phẩm cho khách hàng tiềm năng.

Với tư cách là người hỗ trợ, bạn có thể đề xuất nhiều chiến lược khác nhau để xử lý các tình huống hoặc nhờ những người tham gia tự phát triển các giải pháp sáng tạo và kế hoạch có thể hành động. Bạn cũng có thể có những người tham gia trong khán giả đề xuất những gì những người diễn xuất trong cảnh nên nói hoặc làm để giải quyết tình huống.

 1. Cung cấp phản hồi

Điều quan trọng là tất cả những người tham gia phải thảo luận về hoạt động nhập vai sau khi nó kết thúc. Bạn có thể hỏi từng người đóng vai trò về lý do tại sao họ hoàn thành một hành động cụ thể hoặc đưa ra một tuyên bố nhất định trong tình huống. Cuộc thảo luận kết quả có thể giúp người tham gia hiểu sâu hơn về các động lực xã hội liên quan đến tình hình công việc và cách họ có thể giải quyết nó trong cuộc sống thực.

Mẹo để tiến hành đào tạo nhập vai

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn tiến hành đào tạo nhập vai thành công:

1. Tạo không gian an toàn

Điều quan trọng là phải xác định rằng hoạt động nhập vai đòi hỏi một môi trường tôn trọng và tích cực có thể giúp người tham gia cải thiện sự tự tin của họ. Những người tham gia có thể tham gia tốt hơn vào khóa đào tạo nhập vai nếu họ cảm thấy được hỗ trợ. Nói với những người tham gia của bạn rằng họ có thể mắc sai lầm và thử các phương pháp khác nhau có thể đảm bảo với họ rằng bạn quan tâm đến sự phát triển của họ và muốn họ thành công.

2. Bắt đầu với việc minh hoạ

Bạn cũng có thể bắt đầu phiên nhập vai của mình bằng một minh hoạ. Yêu cầu hai học viên có kinh nghiệm diễn xuất tình huống cho những người tham gia khác, giúp họ có nhiều thời gian để chuẩn bị. Có ví dụ này có thể giúp những học viên ít kinh nghiệm hơn thấy cách họ có thể phản ứng và phản ứng với các tình huống khác nhau.

3. Làm cho việc đào tạo nhập vai trở thành một sự tiến bộ liên tục

Tiến hành đào tạo nhập vai thường xuyên để người tham gia có thể tiếp tục cải thiện kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề của họ. Sau mỗi phiên, hãy cân nhắc để người tham gia suy ngẫm về phần thể hiện của họ và viết ra những điểm mạnh và điểm yếu hiện tại của họ liên quan đến kịch bản. Câu trả lời của họ có thể giúp bạn xem lại phần thể hiện của họ và theo dõi tiến trình của họ theo thời gian.

 

*Bài viết có tham khảo nguồn Internet

 

Học qua vận động: Đặc điểm và chiến lược học tập

Phong cách học tập xác định cách một cá nhân hiểu thông tin, diễn giải các hướng dẫn và duy trì năng suất tại nơi làm việc. Học qua vận động là một loại phong cách học tập phổ biến, nơi các cá nhân thích các phương pháp đào tạo tương tác để hiểu vai trò và trách nhiệm của họ một cách hiệu quả.

Trong bài viết này, chúng tôi khám phá học tập qua vận động là gì, đặc điểm của người học qua vận động, một số lợi ích của loại hình học này và 12 ví dụ về chiến lược học tập qua vận động đáng để thử tại nơi làm việc.

Học qua vận động là gì?

Học qua vận động là một phong cách học tập xử lý thông tin thông qua việc sờ chạm và chuyển động. Đào tạo tại chỗ, xây dựng mô phỏng và thực hiện thí nghiệm là tất cả các hình thức học tập qu vận động. Nó cũng được gọi là học bằng xúc giác hoặc học tập thể chất.

Đặc điểm của người học qua vận động

Người học qua vận động lưu giữ thông tin hiệu quả hơn khi họ có thể chuyển động cơ thể và tương tác với môi trường của họ. Họ thích trở thành những người tham gia tích cực hơn là những người quan sát thụ động. Thông thường, họ giải quyết các vấn đề thông qua thử và sai hơn là chấp nhận thông tin được trình bày cho họ. Họ thường coi trọng thông tin thực tế hơn các khái niệm lý thuyết.

Những người học qua vận động thường:

 • Có sự phối hợp tay và mắt tuyệt vời
 • Có bộ nhớ vận động tuyệt vời
 • Thích tể thao và các hoạt động thể chất
 • Có mức năng lượng cao
 • Làm tốt các môn học sáng tạo, chẳng hạn như nghệ thuật hoặc kịch nghệ
 • Có xu hướng thể hiện cử chỉ trong khi nói
 • Cần có những khoảng nghỉ trong quá trình học thường xuyên để giữ sự tập trung
 • Thích thử nghiệm và thử mọi thứ vì lợi ích của kiến thức
 • Phản ứng nhanh với mọi thứ xung quanh
 • Xuất sắc với các nhiệm vụ chiến thuật, chẳng hạn như xây dựng mô hình
 • Tận hưởng việc tách mọi thứ ra để xem chúng hoạt động như thế nào
 • Nhớ lại các bước cần thiết cho một cái gì đó họ đã hoàn thành trước đây
 • Tận hưởng những cuộc trốn thoát như trong tiểu thuyết phiêu lưu hoặc phim

Lợi ích của việc học qua vận động

Trong khi một số người có thể chủ yếu là người học qua vận động, hầu hết mọi người đều có phong cách học tập trung học hoặc đại học. Các kiểu người học khác, chẳng hạn như người học qua hình ảnh — những cá nhân học tốt nhất bằng cách nhìn thấy mọi thứ — cũng có thể được hưởng lợi từ các hoạt động học tập động học. Có một số lợi ích khi học với phong cách động học, bao gồm:

1. Tăng khả năng lưu giữ thông tin

Chuyển động và tương tác vật lý có thể giúp mọi người ghi nhớ thông tin tốt hơn. Những người học qua vận động ngay lập tức cảm thấy bằng chứng về những gì họ đang học khi họ áp dụng các kỹ thuật.

2. Cải thiện cơ bắp trí nhớ

Cách tốt nhất để tài giỏi là bắt bộ não rèn luyện hằng ngàyCải thiện trí nhớ ngắn hạn và dài hạn của bạn không chỉ để cải thiện hiệu suất của bạn trong công việc bằng cách tăng năng suất mà còn có thể ảnh hưởng đến kỹ năng ra quyết định và tổ chức của bạn. Học tập qua vận động thường bao gồm sự lặp lại vật lý của các nhiệm vụ, giúp xây dựng cơ bắp của trí nhớ và tăng cường hơn nữa việc lưu giữ thông tin.

3. Tham gia gắn kết nhiều hơn

Hoạt động có thể làm tăng năng lượng, có thể giúp người tham gia tập trung vào việc đào tạo.  Mọi người cũng tương tác nhiều hơn với các hướng dẫn bằng văn bản hoặc bằng lời nói và thông tin thụ động khi chúng được củng cố bằng thử nghiệm và ứng dụng tích cực.

4. Cải thiện quyền tự chủ và sự tự tin

Học qua vận động thường tự nhịp của chính học viên, cho phép người học khám phá và thực hành các quy trình mới miễn là họ cần đạt được sự hiểu biết đầy đủ. Quá trình này có thể thúc đẩy sự phát triển và tự tin của cá nhân bằng cách khuyến khích người học nhìn vào sự tiến bộ của chính họ theo thời gian thay vì so sánh nó với bất kỳ ai khác.

5. Cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề

Project Problem-Solving Skills Training - The CARE Lab

Học qua vận động giúp cải thiện tư duy phản biện và kỹ năng phân tích thông qua thử nghiệm thử và sai. Không giống như phương pháp học qua nghe và nhìn, chỉ đơn giản là trình bày thông tin để được tiếp thu, phương pháp học tập qua vận động khuyến khích mọi người tự khám phá thông tin. Điều này giúp người học tăng khả năng giải quyết vấn đề.

6. Đánh giá rủi ro tinh tế

Kiểu học này thường khuyến khích chấp nhận rủi ro một cách logic khi mọi người khám phá các khái niệm và thực hành sử dụng các công cụ mới. Chấp nhận rủi ro có thể thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng trong các cá nhân cũng như tổ chức.

7. Tăng cường mối quan hệ làm việc

Học qua vận động cũng có thể thúc đẩy tinh thần đồng đội. Khuyến khích mọi người làm việc cùng nhau để hoàn thành mục tiêu của họ, chẳng hạn như trong nhập vai theo nhóm, từ đó niềm tin của họ vào nhau phát triển.

Chiến lược học tập qua vận động tại nơi làm việc

Nếu bạn là một người học qua vận động hoặc muốn thử phong cách học tập này để cải thiện hiệu suất tại nơi làm việc của mình, hãy thử các chiến lược học tập sau:

1. Yêu cầu đồ nội thất văn phòng

Cân nhắc sử dụng bàn máy chạy bộ hoặc ngồi trên một quả bóng tập thể dục tại bàn làm việc tiêu chuẩn để tăng cường hoạt động thể chất của bạn trong khi làm việc, điều này có thể cải thiện trí nhớ và sự tập trung của bạn. Bạn cũng có thể thử một chiếc bàn đứng, có thể được nâng lên hoặc hạ xuống để phù hợp với bất kỳ chiều cao nào để cho phép bạn điều chỉnh tư thế của mình.

2. Đặt hẹn giờ làm việc

Alarm Clock Vector Art, Icons, and Graphics for Free DownloadNhững người học qua vận động thường làm việc tốt nhất trong thời gian ngắn, vì vậy hãy cân nhắc sử dụng đồng hồ hẹn giờ hoặc để giới hạn khoảng thời gian làm việc của bạn. Hãy nghỉ sau mỗi 30 phút để chia nhỏ công việc và do đó giúp tăng năng suất.

3. Đi bộ trong khi làm việc

Đi bộ quanh văn phòng trong khi gọi điện thoại, đọc tài liệu hoặc tiến hành các hoạt động khác mà không yêu cầu bạn phải ngồi vào bàn làm việc. Hoạt động thể chất bổ sung này có thể giúp cải thiện năng suất và sự tập trung của bạn bằng cách làm cho máu của bạn di chuyển mà không cần phải ngừng làm những gì bạn đang làm.

4. Ghi chú

Mặc dù bạn có thể phải ngồi để tham gia các cuộc họp, viết ghi chú có thể giúp bạn duy trì sự gắn kết về tinh thần. Bằng cách di chuyển bàn tay của bạn và viết suy nghĩ của bạn xuống, bạn đang sử dụng hoạt động thể chất để xử lý tốt hơn các thông tin được trình bày. Ghi chú cũng có thể cung cấp một tài liệu tham khảo cho những gì đã được thảo luận nếu bạn cần nhớ lại thông tin.

5. Sử dụng hình dung và trực quan hoá

Best Video Animation Service in USA | Animation Production CompanyBiến thông tin bạn nhận được thành đồ thị, sơ đồ và thẻ ghi nhớ. Khi đang lập kế hoạch hoặc cố gắng giải quyết vấn đề, hãy cân nhắc sử dụng bảng trắng hoặc một công cụ trình bày khác để tạo các trực quan độc đáo khác nhằm sắp xếp thông tin theo cách chủ động.

6. Làm việc với các phong cách học tập khác nhau

Khi xây dựng một nhóm, hãy cố gắng cộng tác với những người có phong cách học tập khác nhau. Sự đa dạng của các cách tiếp cận có thể bổ sung cho nhau và dẫn đến cải thiện tư duy phản biện, các giải pháp sáng tạo hơn và các mối quan hệ nghề nghiệp mạnh mẽ hơn.

7. Theo đuổi các cơ hội đào tạo

Tình nguyện viên cho các phần minh hoạ, mô phỏng và các công việc tích cực khác. Tận dụng cơ hội để ra khỏi văn phòng; công việc thực địa, các cuộc họp ngoài công trường và thậm chí nghỉ giải lao ngoài trời giúp bạn duy trì sự tham gia. Cân nhắc đăng ký các hội thảo xây dựng kỹ năng cung cấp trải nghiệm thực tế để áp dụng các khái niệm thực tế.

8. Đưa vào mô phỏng thực hành

Mô phỏng thực hành cho phép người học qua vận động thực hành các khái niệm mới và có được các công cụ để tự dạy mình cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ: trong một khóa đào tạo cho một chương trình phần mềm mới, người giám sát có thể yêu cầu người tham gia thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hàng ngày bằng cách sử dụng chương trình mới thay vì xem video trình bày trên phần mềm. Tương tự, trong một khóa đào tạo về an toàn, những người học động học thích tham gia trình diễn các biện pháp an toàn để vận hành máy móc tại nơi làm việc hơn là thảo luận về chúng.

9. Tạo hoạt ảnh

Công nghệ giúp các nhà đào tạo tạo ra các phiên bản đầy sức sống của gần như bất kỳ quá trình, nhiệm vụ hoặc khái niệm nào mà người học qua vận động sử dụng. Hoạt ảnh là một lựa chọn tuyệt vời khi việc mô phỏng thực hành không khả thi. Ví dụ: hoạt ảnh tương tác của một thiết bị máy mới sẽ cho phép người tham gia nhấp vào các thành phần khác nhau của thiết bị để xem chúng vận hành ra sao. Học viên thậm chí có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ hầu như để chứng minh một quy trình đầy đủ một cách kỹ lưỡng.

10. Thực hiện các bài tập nhập vai

Module #5: Roleplay - trò chơi nhập vai trong phỏng vấn cabin crew các hãng 5 saoNhập vai các tình huống phổ biến tại nơi làm việc có thể giúp những người học động học thực hành các nhiệm vụ và tương tác mà họ có thể gặp phải trong khi thực hiện công việc của mình. Ví dụ: đại diện dịch vụ khách hàng mới có thể nhập vai các cuộc trò chuyện để thực hành cách họ sẽ giúp một khách hàng không hài lòng với việc mua hàng. Các học viên khác có thể quan sát kịch bản, sau đó thảo luận về những gì đã thành công và những gì có thể được cải thiện. Các nhóm có thể chia thành từng cặp để thực hành các phương pháp xử lý khách hàng của riêng họ.

11. Sử dụng các tài liệu tương tác

Các câu hỏi trắc nghiệm và nhiệm vụ kéo và thả có thể làm cho bản trình bày và tài liệu có tính tương tác hơn. Học viên có thể xem một bài thuyết trình slide và đọc qua các đoạn thông tin và sau đó được kiểm tra về khả năng lưu giữ của họ. Thao tác với các tài liệu như thế này có thể cải thiện trí nhớ tác vụ và khả năng hiểu.

12. Thực hiện các bài học micro-learning

Micro-learning cô đọng việc đào tạo thành các bài học ngắn, tương tác. Các bài học micro-learning thường kéo dài từ ba đến năm phút, vì vậy chúng khuyến khích giảng viên chỉ cung cấp nội dung cần thiết và có ý nghĩa nhất. Các lớp micro-learning thường được cung cấp trực tuyến và có thể thu hút những người học động học làm việc tốt với công nghệ.

*Bài viết có tham khảo nguồn Internet

5 bước để tạo quy trình giải quyết vấn đề

Giải quyết vấn đề là một kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu để tiếp cận các thách thức và việc áp dụng các chiến lược giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Xây dựng một quy trình giải quyết vấn đề có thể giúp bạn phát triển một kế hoạch tiếp cận những thách thức trong sự nghiệp của bạn khi chúng phát sinh. Ngoài ra, một quy trình hiệu quả để giao tiếp với đồng nghiệp và áp dụng các giải pháp sáng tạo để giải quyết các thách thức trong công việc có thể giúp bạn củng cố các kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về quy trình giải quyết vấn đề là gì, tại sao nó lại quan trọng và làm thế nào để tạo ra quy trình giải quyết vấn đề của riêng bạn để bạn có thể áp dụng các chiến lược hiệu quả để đạt được thành công trong sự nghiệp của mình.

Quy trình giải quyết vấn đề là gì?

Quy trình giải quyết vấn đề là một phương pháp cụ thể liên quan đến một loạt các bước để tạo ra các giải pháp vượt qua những thách thức hoặc vấn đề phát sinh tại nơi làm việc. Từ việc giảm rủi ro ngân sách đến giúp đồng đội hoàn thành các dự án phức tạp, một quy trình giải quyết vấn đề hiệu quả có thể giúp bạn vượt qua những trở ngại đa dạng có thể xảy ra trong bất kỳ môi trường làm việc nào. Các quy trình giải quyết vấn đề thường bao gồm một số khía cạnh chính:

 1. Xác định thách thức
 2. Tìm ra nguyên nhân
 3. Các giải pháp động não
 4. Triển khai giải pháp
 5. Theo dõi tiến độ

Bạn có thể sử dụng quy trình giải quyết vấn đề của mình cả trong công việc và cuộc sống cá nhân để giải quyết nhiều thách thức khác nhau. Cuối cùng, mục tiêu của một quá trình giải quyết vấn đề là vượt qua những trở ngại trong sự nghiệp và chuẩn bị cho bạn những thách thức tiềm ẩn trong tương lai.

Cách xây dựng quy trình giải quyết vấn đề của riêng bạn

Quá trình giải quyết vấn đề có thể trông khác nhau đối với mọi người, vì vậy bạn có thể thấy hữu ích khi có kế hoạch giải quyết vấn đề tùy chỉnh của riêng mình với các yếu tố phù hợp với phong cách làm việc và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Hãy xem xét các bước sau để xây dựng quy trình giải quyết vấn đề của riêng bạn:

1.    Suy ngẫm về các vấn đề và giải pháp trong quá khứ của bạn

Một cách để bắt đầu để thiết kế quy trình giải quyết vấn đề của bạn là suy ngẫm về các vấn đề trong quá khứ của bạn và cách bạn giải quyết chúng. Hãy suy nghĩ về quá trình bạn đã trải qua khi bạn giải quyết các vấn đề trong quá khứ và xem xét cách bạn có thể áp dụng các quy trình trong quá khứ của mình vào một kế hoạch giải quyết vấn đề toàn diện. Tìm kiếm các mô thức trong những thách thức trong quá khứ của bạn và trong các cách tiếp cận bạn đã thực hiện để giải quyết chúng.

Ngoài ra, hãy xem xét các khía cạnh của các phương pháp tiếp cận trong quá khứ mà bạn có thể cải thiện. Ví dụ: nếu bạn cảm thấy mình có thể cải thiện khả năng giao tiếp cởi mở và yêu cầu thêm hỗ trợ hoặc lời khuyên khi giải quyết những thách thức trong tương lai, các chiến lược giao tiếp có thể là một phần trong quá trình giải quyết vấn đề của bạn.

2.    Đánh giá và áp dụng điểm mạnh của bạn

Biết điểm mạnh của bạn có thể giúp bạn tạo ra quy trình giải quyết vấn đề phù hợp nhất với bạn. Hãy suy nghĩ về những điểm mạnh hàng đầu của bạn là gì và cách bạn có thể kết hợp chúng vào quá trình giải quyết vấn đề của mình. Nếu bạn đang làm việc với nhóm, hãy làm việc cùng nhau để hiểu điểm mạnh của nhóm.

Ví dụ: nếu một trong những điểm mạnh của bạn là giao tiếp, một phần của quá trình giải quyết vấn đề của bạn có thể là truyền đạt thách thức với các thành viên của team. Bạn cũng có thể tìm kiếm lời khuyên từ đồng nghiệp và nhận được lời khuyên từ họ. Đánh giá điểm mạnh của bạn cũng có thể giúp bạn xác định các bộ kỹ năng yếu hơn mà bạn có thể cải thiện như một phần của quá trình giải quyết vấn đề của mình, cung cấp cho bạn một công cụ hữu ích để tiếp cận các thách thức như nhiệm vụ phức tạp của dự án, lỗi giao tiếp và các thách thức khác liên quan đến công việc.

3.    Nghiên cứu các chiến lược giải quyết vấn đề hiệu quả

Để giúp bạn phát triển quy trình giải quyết vấn đề của mình, bạn có thể tiến hành nghiên cứu về các chiến lược giải quyết vấn đề khác và chọn những yếu tố bạn muốn đưa vào quy trình của riêng mình. Ví dụ, các kỹ thuật giải quyết và nguyên tắc trong việc quản lý một lớp học từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.

4.    Yêu cầu hỗ trợ và phản hồi

Một cách khác để xây dựng chiến lược giải quyết vấn đề của bạn là yêu cầu sự phản hồi. Bạn có thể lấy ý tưởng từ người cố vấn hoặc đồng nghiệp về cách họ giải quyết vấn đề hoặc bạn có thể yêu cầu phản hồi về bản nháp quy trình giải quyết vấn đề của mình. Bạn cũng có thể suy nghĩ lại về phản hồi trong quá khứ mà bạn đã nhận được về kỹ năng giải quyết vấn đề của mình và cách bạn có thể kết hợp phản hồi trong quá khứ vào quy trình giải quyết vấn đề mới của mình.

Nhận phản hồi từ nhiều nguồn khác nhau, vì những người có nền tảng và vai trò khác nhau có thể có những ý tưởng độc đáo khác nhau. Điều này có thể giúp bạn nhìn thấy những quan điểm khác nhau về việc giải quyết vấn đề, nghĩ ra những ý tưởng mới và cải thiện hơn nữa quy trình tiếp cận những thách thức trong nghề của bạn. Ngoài ra, nhận được phản hồi đa dạng có thể giúp đảm bảo rằng quá trình giải quyết vấn đề của bạn dẫn đến các giải pháp có lợi cho càng nhiều người càng tốt.

5.    Kiểm tra và điều chỉnh chiến lược của bạn

Khi bạn soạn thảo một quy trình giải quyết vấn đề, hãy kiểm tra quy trình của bạn và điều chỉnh nó nếu cần. Để kiểm tra quy trình giải quyết vấn đề của bạn, hãy áp dụng nó để giải quyết một thách thức hiện tại và lưu ý đến các khía cạnh thành công và các khía cạnh cần cải thiện. Khi bạn đã thực hiện quy trình giải quyết vấn đề của mình, hãy đánh giá các chiến lược của bạn một cách nhất quán để đảm bảo thành công theo thời gian. Phản ánh liên tục của bạn cũng có thể giúp bạn thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc cải tiến cần thiết nào đối với quy trình giải quyết vấn đề của mình để bạn có thể tiếp cận những thách thức trong tương lai với các giải pháp hiệu quả.

Tại sao một quá trình giải quyết vấn đề lại quan trọng?

Một quá trình giải quyết vấn đề rất quan trọng vì nó cho phép bạn có một khuôn khổ rõ ràng để tiếp cận các thách thức khi chúng phát sinh. Nó có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về tình huống của mình để bạn có thể đưa ra quyết định tốt nhất. Một quá trình giải quyết vấn đề cũng có thể cung cấp cho bạn một công cụ hiệu quả để đưa ra quyết định. Hãy xem xét thêm một số lý do tại sao một kế hoạch giải quyết vấn đề là một nguồn tài nguyên có lợi cho công việc của bạn:

 • Thúc đẩy sự tự tin để giải quyết các vấn đề phức tạp
 • Cung cấp một cách để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và triệt để
 • Tăng hiệu quả công việc và có thể tăng hiệu suất
 • Khuyến khích cộng tác và giao tiếp nhóm
 • Hỗ trợ các giải pháp sáng tạo cho những thách thức đa dạng

Mẹo sử dụng quy trình giải quyết vấn đề

Có một số hành động bạn có thể thực hiện để nâng cao quy trình giải quyết vấn đề của mình. Dưới đây là một số mẹo bổ sung để sử dụng quy trình giải quyết vấn đề:

1.    Thực hành các kỹ năng giải quyết vấn đề bổ sung

Hãy chắc chắn thực hành các kỹ năng bổ sung để trở thành người giải quyết vấn đề tốt hơn. Các kỹ năng hàng đầu trong giải quyết vấn đề bao gồm lắng nghe tích cực, giao tiếp, sáng tạo và hơn thế nữa. Phát triển kỹ năng của bạn có thể giúp bạn cải thiện quy trình giải quyết vấn đề của mình. Hơn nữa, sở hữu kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ cũng có thể giúp bạn vượt trội trong sự nghiệp của mình

2.    Duy trì sự linh hoạt

Luôn linh hoạt và thích nghi với các tình huống khác nhau là điều cần thiết để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và vượt qua những thách thức trong công việc. Khả năng thích ứng của bạn có thể giúp bạn xác định thách thức là cơ hội học tập và áp dụng các chiến lược hỗ trợ thành công của bạn. Ngoài ra, linh hoạt và thích nghi có thể giúp bạn cảm thấy tự tin hơn vào khả năng giải quyết vấn đề của mình.

3.    Viết ra những trải nghiệm của bạn

Cân nhắc việc soi chiếu trong nhật ký về cách quy trình giải quyết vấn đề của bạn hoạt động cho những thách thức khác nhau để bạn có căn cứ để tham khảo trong tương lai. Điều này có thể cung cấp cho bạn một kế hoạch hiệu quả để giải quyết những thách thức trong tương lai. Ngoài ra, viết ra kinh nghiệm giải quyết vấn đề của bạn cũng có thể giúp bạn dễ dàng phân tích điểm mạnh và điểm yếu của quy trình giải quyết vấn đề để bạn có thể thực hiện các thay đổi và cải tiến khi cảm thấy cần thiết.

4.    Tập trung vào kết quả lâu dài

Khi sử dụng quy trình giải quyết vấn đề của bạn, hãy tập trung vào sự thành công và phát triển lâu dài của bạn là kết quả của sự phản ánh và cải tiến liên tục. Để đạt được một giải pháp tốt có thể mất thời gian và có thể lặp lại một số bước. Tuy nhiên, nếu bạn dành thời gian sử dụng quy trình giải quyết vấn đề của mình, điều đó có thể giúp đảm bảo bạn đạt được các giải pháp hiệu quả nhất có thể để hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp lâu dài.

*Bài viết có tham khảo nguồn Internet

9 phương pháp giảng dạy để thúc đẩy thành công trong lớp học

Với phương pháp giảng dạy phù hợp, các nhà giáo dục có thể tạo ra trải nghiệm lớp học thú vị và hiệu quả cho học viên, nơi họ có thể học các kỹ năng học tập và xã hội quan trọng để tồn tại suốt đời. Có nhiều khuôn khổ mà một giảng viên có thể sử dụng để hỗ trợ học viên với các sở thích, khả năng và phong cách học tập khác nhau. Nếu bạn là một giảng viên hoặc chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, bạn có thể được hưởng lợi từ việc tìm hiểu về các chiến lược hướng dẫn mới trong lĩnh vực này để tối đa hóa cơ hội thành công của học viên trong lớp học của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi xác định phương pháp giảng dạy là gì, khám phá 9 loại phương pháp giảng dạy, xem lại lợi ích của các phương pháp này và một số mẹo để thành công.

Những điểm chính:

 • Phương pháp giảng dạy là những kỹ thuật mà các nhà giáo dục có thể sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giảng dạy và giúp học viên cảm thấy gắn bó và quan tâm đến tài liệu.
 • Các loại phương pháp giảng dạy bao gồm hướng dẫn khác biệt, hướng dẫn dựa trên bài giảng, học tập dựa trên công nghệ, học nhóm, học cá nhân, học tập dựa trên yêu cầu, học dựa trên vận động, học dựa trên trò chơi và học tập khám phá.
 • Cải thiện phương pháp giảng dạy của bạn bằng cách thử các phương pháp khác nhau khi sử dụng cùng một bài học, gặp gỡ các giảng viên khác để có được quan điểm của họ và duy trì tính linh hoạt

Phương pháp giảng dạy là gì?

Phương pháp giảng dạy là những cách thức để hướng dẫn học viên trong một lớp học, giúp họ hiểu và ghi nhớ những gì họ đã học được. Một số chiến lược giảng dạy tốt nhất cho phép các nhà giáo dục truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và ngắn gọn đồng thời đảm bảo học viên lưu giữ thông tin đó trong thời gian dài. Nếu học viên có thể hiểu sự thật ở mức độ sâu sắc và thực hành các kỹ năng đúng cách trong lớp học, họ có thể áp dụng sự thông tuệ đó và những khả năng đó vào cuộc sống cá nhân và sự nghiệp tương lai của họ.

Phương pháp giảng dạy là cơ hội để làm cho việc học trở nên hấp dẫn, truyền cảm hứng và thú vị cho học viên. Chúng hỗ trợ giảng viên hoàn thành trách nhiệm hướng dẫn sự phát triển xã hội và của từng cá nhân. Bằng cách sử dụng các chiến lược phù hợp, giảng viên có thể đem các giá trị của sự tôn trọng, đồng cảm và nhạy cảm về văn hóa vào lớp học của họ. Họ cũng sử dụng các phương pháp giảng dạy để chuẩn bị cho học viên việc kiểm tra tiêu chuẩn hoá. Triết lý và nguyên tắc lớp học của bạn có thể thay đổi dựa trên sở thích của bạn với tư cách là một giảng viên, sứ mệnh của trường, các lĩnh vực chủ đề của bạn và các yếu tố khác. Việc ứng dụng các phương pháp một cách linh hoạt khi chúng được xây dựng trên cá tính riêng của bạn sẽ giúp bạn trở thành một giảng viên đầy phong cách. 

Các loại phương pháp giảng dạy

Có nhiều cách thức mà một giảng viên có thể sử dụng trong một lớp học. Nhiều cách có mục đích giống nhau và các nhà giáo dục có thể sử dụng kết hợp các phương pháp giảng dạy để phù hợp nhất với nhu cầu của học viên. Dưới đây là chín cách tiếp cận điển hình để xem xét:

1. Hướng dẫn khác biệt

Hướng dẫn khác biệt là ý tưởng tạo ra các kế hoạch giáo dục phù hợp cho học viên dựa trên các nhu cầu khác nhau. Điều này có thể liên quan đến cách học viên tiếp cận nội dung, các hoạt động họ làm, các kỹ thuật đánh giá mà giảng viên sử dụng hoặc thậm chí là thiết lập mang tính vật lý của một lớp học. Vì tất cả mọi người đều có những khả năng và tài năng khác nhau, nên việc giảng viên điều chỉnh phong cách giảng dạy của họ cho phù hợp với những học viên riêng biệt sẽ luôn đem lại giá trị.

Dưới đây là một số cách mà một nhà giáo dục có thể tạo ra sự khác biệt trong hướng dẫn:

 • Cung cấp sách hoặc các tài liệu khác nhau cho các cấp độ đọc khác nhau.
 • Tổ chức các nhóm nhỏ để cung cấp lời khuyên phù hợp cho học viên.
 • Cung cấp trợ giúp trực tiếp sau giờ học cho những học viên gặp khó khăn.
 • Đo lường tiến độ theo những cách khác nhau, thông qua các dự án, danh mục đầu tư và sự tham gia.

2. Học tập dựa trên bài giảng

Một cách truyền thống để cấu trúc việc học trên lớp là định dạng bài giảng, trong đó giảng viên giải thích thông tin trong khi học viên quan sát. Các giảng viên hướng dẫn một bài học bằng cách nói, cho thấy hình ảnh trực quan và mô hình hóa các ví dụ. Trong khi giảng viên đang thuyết trình, các học viên có thể lắng nghe, xem, ghi chép và sao chép các bài thuyết trình của giảng viên. Mặc dù đây là một cách tiếp cận thông thường và hữu ích, nhưng các giảng viên có thể thay đổi cho các môi trường học tập khác nhau.

Dưới đây là một số cách mà giảng viên làm để đảm bảo sự thành công của việc học tập dựa trên bài giảng:

 • Giữ bài học ngắn gọn: Học viên, đặc biệt là những người trẻ tuổi chỉ có thể tập trung trong thời gian ngắn. Vì thế hãy giữ cho các bài giảng trong lớp ngắn gọn và súc tích để duy trì sự chú ý và gắn bó của học viên.
 • Dành thời gian cho các câu hỏi: Mặc dù học tập dựa trên bài giảng là một cách tiếp cận lấy giảng viên làm trung tâm, các nhà giáo dục vẫn có thể thu hút ý kiến đóng góp của học viên bằng cách dành thời gian cho các câu hỏi trước, trong và sau khi trình bày. Mặc dù điều này có thể làm cho quá trình giảng bài dài hơn, nhưng nó cũng có thể cho phép học viên tương tác với tài liệu, hiểu và ghi nhớ dễ dàng hơn.
 • Tạo video hướng dẫn: Nhiều giảng viên sử dụng phương pháp tiếp cận lớp học đảo ngược, nơi họ khuyến khích học viên xem các bài giảng hoặc video hướng dẫn ở nhà và hoàn thành các bài tập trong lớp. Đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để cho phép học viên làm việc theo tốc độ của riêng họ, vì họ có thể xem lại video bằng cách tua lại và phát lại chúng.
 • Sử dụng tín hiệu trực quan: Cho dù trong hay ngoài môi trường học thuật, sử dụng các tín hiệu trực quan trong các bài thuyết trình như biểu tượng, hình ảnh và video có thể là một cách tuyệt vời để khiến khán giả của bạn quan tâm đến nội dung. Hãy đảm bảo sử dụng màu sắc có độ tương phản cao, hình dạng và đường nét đậm để học viên trong lớp học có thể xem và hiểu thông điệp của bạn.
 • Khuyến khích ghi chú bằng tay: Đối với những học viên có khả năng, viết tay ghi chú trên giấy có thể là một cách tuyệt vời để duy trì sự tập trung trong các bài giảng. Nó cũng có thể giúp mọi người nhớ lại thông tin tốt và củng cố kỹ năng viết và chính tả của họ.

3. Học tập dựa trên công nghệ

Giảng viên có thể sử dụng công nghệ trong lớp học để làm cho quá trình giảng dạy và hỗ trợ việc học của học viên hiệu quả hơn. Học viên có thể sử dụng các thiết bị như máy tính và máy tính bảng để đọc tài liệu hoặc tiến hành nghiên cứu. Ngoài ra, điện toán đám mây giúp học viên có thể truy cập tài liệu hoặc các tài nguyên khác khi ở trường hoặc ở nhà. Lớp học ảo sử dụng phần mềm hội nghị truyền hình có thể là một cách tuyệt vời để cung cấp các chương trình đào tạo từ xa.

4. Học nhóm

Phân chia học viên thành các nhóm là một cách tuyệt vời để dạy họ các kỹ năng hợp tác. Khi ở trong nhóm của mình, họ có thể thảo luận về các chủ đề và tìm hiểu về quan điểm của những người khác. Điều quan trọng là phải khuyến khích cả kỹ năng tham gia lớp học và kỹ năng lắng nghe để học viên có thể đạt được những khả năng này cho tương lai. Giảng viên có thể chỉ định các bài thuyết trình theo nhóm để học viên có thể truyền đạt thông tin cho những người còn lại trong lớp, hỏi và trả lời các câu hỏi và tương tác với nhau

5. Học tập cá nhân

Mặc dù các dự án nhóm có thể là cơ hội thú vị cho học viên, nhưng điều quan trọng là phải thúc đẩy việc học tập cá nhân để họ có thể tự làm việc. Chỉ định các mục nhật ký có thể là một cách tuyệt vời để cung cấp cho học viên thời gian để suy nghĩ về các chủ đề và phát triển suy nghĩ và phân tích. Điều này đặc biệt hữu ích trước khi tổ chức một cuộc thảo luận trong lớp để các học viên có thể có những ý kiến cho điều cần nói. Giảng viên có thể đọc các bài tập viết để thưởng điểm cho những học viên không thể tham gia bằng giọng nói trong lớp.

6. Học tập dựa trên yêu cầu

Học tập dựa trên yêu cầu thúc đẩy ý tưởng học tập bằng cách khám phá, nơi học viên có thể hoàn thành các dự án, đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời. Trong khi giảng viên đóng vai trò là nguồn lực trong những thời điểm này, mục tiêu là để học viên tự giải quyết vấn đề và khám phá thông tin. Khi tìm hiểu về các khái niệm, họ có thể giải thích và trình bày các khái niệm bằng lời nói của riêng họ để tiếp tục đưa chúng vào trong trí nhớ của họ. Sau đó, học viên có thể tiến lên các cấp độ cao hơn theo tốc độ của riêng mình. Đây là cách để học viên thực hiện vai trò tích cực trong quá trình học tập

7. Học qua vận động

Học qua vận động là khái niệm học thông qua chuyển động. Giảng viên có thể di chuyển xung quanh lớp học và sử dụng cử chỉ tay trong khi họ nói để thu hút học viên một cách trực quan. Họ cũng có thể khuyến khích học viên thực hiện các hoạt động thể chất, nơi họ có thể di chuyển xung quanh và sử dụng sự sáng tạo của mình. Dưới đây là một số ý tưởng:

 • Vẽ: Nhiều học viên thích vẽ, và các giảng viên có thể đưa hoạt động này vào trong lớp học để làm cho việc học trở nên thú vị. Học viên có thể có tùy chọn để phát triển ý tưởng và sử dụng các màu sắc và công cụ khác nhau để biến ý tưởng của mình thành hiện thực.
 • Đóng vai: Các hoạt động đóng vai tình huống giúp học viên trải nghiệm những tình huống thực tế có thể xảy ra để từ đó có các phương án giải quyết tình huống tốt nhất.

8. Học tập dựa trên trò chơi

Nếu bạn muốn cập nhật các kỹ thuật trong lớp học của mình và giúp học viên hào hứng hơn với việc học, hãy cân nhắc phát triển và thực hiện các trò chơi hoặc thử thách giáo dục, cho dù trực tiếp hay trực tuyến. Những điều này có thể truyền cảm hứng cho người học, đặc biệt là những người học theo vận động, tham gia đầy đủ hơn vào quá trình học tập và giữ cho chúng có động lực và tập trung vào các bài học. Nó cũng có thể cho phép họ có cơ hội giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu.

9. Học tập khám phá

Học tập khám phá là quá trình học hỏi thông qua việc tham gia vào các trải nghiệm thực tế. Đây có thể là các dự án, nghiên cứu điển hình hoặc thí nghiệm trong phòng thí nghiệm trong lớp học hoặc các chuyến đi thực tế đến những nơi xung quanh trường học và cộng đồng của bạn.. Cách tiếp cận này khuyến khích học viên áp dụng kiến thức và kỹ năng trên lớp vào thế giới thực. Nó có thể giúp học viên hiểu được mục đích của những nỗ lực của mình và trở lại với bài tập ở trường với sự nhiệt tình.

Lợi ích của việc sử dụng phương pháp giảng dạy

Sử dụng phương pháp giảng dạy có thể làm cho việc giảng dạy của các nhà giáo dục dễ dàng và hiệu quả hơn. Dưới đây là một số lợi ích của quá trình này:

 • Dạy học viên hiệu quả hơn: Bạn có thể sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả mà các nhà giáo dục đã sử dụng trong suốt lịch sử để giúp mọi người học hỏi. Chú ý đến cách bạn dạy học viên, ngoài nội dung bạn truyền đạt cho họ, thì một phần quan trọng  là đảm bảo họ thành thạo các kỹ năng và khả năng.
 • Lập kế hoạch cho nội dung đào tạo của bạn: Trong bất kỳ lĩnh vực nghề nghiệp nào, việc tiến hành lập kế hoạch và chuẩn bị phù hợp có thể đảm bảo công việc của bạn hiệu quả và không có lỗi. Lập kế hoạch phương pháp giảng dạy của bạn cho ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm có thể hỗ trợ các bài học hoạt động tốt và các hoạt động trong lớp học.
 • Tìm những cách tốt nhất để kết nối với học viên của bạn: Thử nghiệm với các phương pháp giảng dạy khác nhau cho phép bạn đánh giá những gì học viên của bạn cần và quản lý tốt lớp học của bạn. Bạn có thể khám phá các phong cách giảng dạy dẫn đến hiệu suất đánh giá tốt hơn và báo cáo tiến độ tốt hơn.

Lời khuyên cho việc sử dụng các phương pháp giảng dạy:

Với kế hoạch phù hợp và sự nhạy cảm của mình, nhiều giảng viên có thể xuất sắc trong việc sử dụng các chiến lược giảng dạy khác nhau trong lớp học. Dưới đây là một số lời khuyên để sử dụng các phương pháp giảng dạy thành công:

 • Tham khảo ý kiến của các chuyên gia giỏi hơn: Tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến của các chuyên gia giảng dạy giàu kinh nghiệm để tìm cảm hứng cho cách bạn có thể vận hành lớp học của mình một cách hiệu quả. Bạn cũng có thể kiểm tra với nhiều người để xác nhận rằng các bài học của bạn là phù hợp trước khi thực hiện chúng để đảm bảo thành công của họ.
 • Nhận phản hồi từ học viên: sử dụng những phương pháp mà qua đó học viên có thể đưa ra phản hồi thường xuyên cho giảng viên về các kỹ thuật trong lớp học. Nghiên cứu kỹ phản hồi này để điều chỉnh phương pháp tiếp cận của bạn và đáp ứng nhu cầu của học viên
 • Có khả năng thích ứng: Luôn cởi mở để thử các phương pháp mới khi học viên của bạn phát triển, khi bạn có được học viên mới và khi thời thế thay đổi. Với sự tiến bộ của công nghệ và các công cụ khác mà bạn có thể sử dụng trong lớp học, có nhiều cách bạn có thể cải thiện trải nghiệm học tập của học viên.
 • Tạo một thói quen: Một thói quen hàng ngày, như một bài giảng ngắn gọn, một bài tập viết cá nhân và một hoạt động nhóm mỗi ngày, có thể giữ cho lớp học có kế hoạch và thoải mái cho học viên. Nếu học viên biết những gì mong đợi, điều này có thể làm giảm căng thẳng và khiến họ sẵn sàng hơn để tìm hiểu thông tin mới.
 • Giảng dạy cùng một chủ đề theo ba cách khác nhau: Cân nhắc việc giảng dạy các đề tài chính yếu theo nhiều cách bằng cách sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giúp học viên ghi nhớ thông tin. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu họ đọc về một chủ đề, viết về chủ đề đó và thực hiện một hoạt động tương tác về chủ đề

 

 

*Bài viết có tham khảo nguồn Internet

9 phẩm chất của một giảng viên thành công

9 phẩm chất của một giảng viên thành công

“Sự ảnh hưởng của người giảng viên là mãi mãi; anh ta không bao giờ có thể biết ảnh hưởng của mình dừng lại ở đâu.” – Henry Adams

Thước đo thành công của một giảng viên là cách mà học viên ghi nhớ và trân trọng trong tâm trí của họ về anh ta. Một giảng viên tuyệt vời truyền cảm hứng cho học viên ở mọi con đường trong của cuộc đời họ. Để thành công, một giảng viên phải có:

 1. Một tính cách hấp dẫn, nhiệt tình và quan tâm: Một giảng viên nên có một tính cách thú vị và phong cách giảng dạy riêng để thu hút sự chú ý của học viên. Họ phải làm cho lớp học của họ thật nhiều năng lượng với phong cách giảng dạy của họ và phải có một trái tim quan tâm đến học viên của mình.Giảng viên phải dễ gần và thân thiện với học viên để họ có thể giải tỏa những nghi ngờ của mình với giảng viên bất cứ lúc nào. Một nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt của người giảng viên sẽ mang lại năng lượng tích cực cho cả lớp học của họ.
 1. Tôn trọng nghề nghiệp và sinh viên của họ: Người giảng viên nên biết rằng họ đang làm một công việc tuyệt vời đó là việc giáo dục thế hệ mới. Họ phải tôn trọng học viên của mình và luôn coi trọng ý kiến của học viên trong lớp. Sau đó, học viên sẽ cảm thấy tự do bày tỏ ý tưởng của mình và dần dần, họ sẽ học cách tôn trọng và lắng nghe người khác.
 1. Mục đích và mục tiêu rõ ràng của bài học: Một giảng viên giỏi nên có một mục tiêu phù hợp đằng sau mỗi lời mà họ sử dụng trong lớp học. Họ phải có mục tiêu rõ ràng của từng bài học và làm mọi việc để đáp ứng các mục tiêu đó. Trước mỗi buổi đào tạo, luôn xác định rõ rang mục tiêu của bài học đối với học viên thông qua những yêu cầu được đặt ra và sự tìm hiểu trước khi dạy.
 1. tố chất lãnh đạo tốt: Giảng viên phải là người lãnh đạo lành nghề để duy trì kỷ luật trong lớp học và kiểm soát mọi hoạt động nhóm. Lớp học là một nhóm làm việc cùng nhau nên giảng viên phải đóng vai trò là người lãnh đạo để kiểm soát nó và tạo cơ hội cho mọi người.
 1. Kỹ năng quản lý lớp học tốt: Một giảng viên giỏi phải có kỹ năng quản lý lớp học tốt và có thể đảm bảo hành vi tốt của học viên, giờ học hiệu quả và thói quen làm việc dưới mọi hình thức. Họ cũng sẽ cần quản lý lịch trình thời gian cho lớp học.
 1. Kiến thức về chương trình giảng dạy: giảng viên phải có kiến thức sâu sắc về chương trình giảng dạy và bám vào đó một cách chặt chẽ. Giảng viên có thể sử dụng ý tưởng sáng tạo của riêng mình trong giảng dạy nhưng không nên đi ra khỏi chương trình giảng dạy và các tiêu chuẩn mong đợi khác.
 1. Làm chủ chủ đề: Về cơ bản, một giảng viên thường dạy một chuyên môn nào đó và do đó, họ phải rất thành thạo với chủ đề của họ. Trong quá trình giảng dạy họ phải đối mặt với bất kỳ câu hỏi của học viên. Hiểu biết sâu về chủ đề sẽ giúp lớp học thú vị hơn.
 1. Đam mê giảng dạy: “Giảng dạy không phải là một nghề, mà là một đam mê”. Khi giảng viên không có niềm đam mê giảng dạy, họ không thể là một giảng viên giỏi. Khai sáng thế hệ trẻ không phải là một nhiệm vụ bình thường. Chỉ có một giảng viên đam mê mới có thể ảnh hưởng đến học viên.
 1. Niềm đam mê học tập và phát triển bản thân: Giảng viên phải không ngừng cải thiện kỹ năng giảng dạy của họ bằng cách học và tham gia các khóa học để làm mới bản thân. Họ nên cập nhật kiến thức của mình bằng cách đọc và học hỏi từ các nguồn liên tục. Một giảng viên giỏi không nên có bất kỳ nỗi sợ hãi nào về việc học các chiến lược mới hoặc sử dụng công nghệ mới để giảng dạy. Công nghệ có thể được sử dụng bởi các giảng viên để duy trì kỷ luật và tiêu chuẩn của tổ chức.

“Tôi biết ơn cha tôi vì đã cho tôi cuộc sống, nhưng tôi biết ơn giảng viên của mình vì đã giúp tôi sống tốt hơn.” – Alexander Đại Đế

 

*Bài viết có sử dụng nguồn tham khảo Internet

7 cách để trở thành một giảng viên phong cách và truyền cảm hứng

Nếu bạn là một giảng viên, tôi chắc chắn rằng bạn mong muốn truyền cảm hứng và khuyến khích học viên của mình. Qua kinh nghiệm của mình trong suốt 15 năm ở vai trò là một giảng viên và là một mentor cho các bạn muốn trở thành Giảng viên, Hà có một vài lời khuyên cho các bạn để các bạn có thể trở thành một giảng viên phong cách và truyền cảm hứng.

 1. Chấp nhận Rủi ro trong lớp học

Đôi khi, bạn sẽ nghĩ rằng tốt nhất là giữ sự an toàn trong lớp học hơn là chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc học viên trở nên thoải mái với quá trình học tập. Đừng ngại chấp nhận rủi ro khi bạn đang giảng dạy, vì đây là những gì học viên sẽ nhớ và có cái mang về từ các bài giảng của bạn. Bạn càng  sáng tạo hơn trong việc giảng dạy của mình, học viên của bạn sẽ càng nhận được nhiều hơn từ các lớp học của bạn.

 1. Chú ý đến Sở thích của học viên của bạn

Bạn muốn học viên của mình tham gia lớp học của bạn đều đặn với tinh thần hào hứng. Điều đó có nghĩa là bạn cần chú ý đến cách họ học và khi nào họ đang tận dụng tối đa việc học của mình. Một số học viên học tốt qua nghe, có người học tốt qua nhìn và có người học tốt hơn khi họ được tham gia vào các hoạt động. Hãy chú ý đến những gì họ cần và đem lại chúng cho họ.

 1. Cung cấp cho học viên các Nguồn tài nguyên để học hỏi

Phải thừa nhận rằng, bạn không thể ở bên học viên của mình mọi lúc. Cách bạn có thể giúp học viên của mình là cung cấp cho họ các nguồn lực để tự giúp mình khi bạn không thể. Ví dụ: bạn có thể giới thiệu cho họ những trang web học tập (miễn phí hoặc trả phí), khi họ cần trợ giúp về bài học. Một số ứng dụng học tập như Udemy, Coursera, EdX là những nguồn học tập đáng tin cậy

 1. Hãy Chân thực với Lời khen ngợi của bạn

Tất cả các giảng viên đều biết rằng việc khen ngợi học viên có thể giúp ích cho lòng tự trọng của học viên như thế nào và giúp họ thành công. Tuy nhiên, hãy nhớ chỉ khen ngợi một cách chân thực từ trái tim mình. Điều này sẽ tạo ra nhiều tác động hơn nếu bạn chân thành với nó. Tìm những hành vi mà bạn có thể khen ngợi, và học viên sẽ thấy nó có ý nghĩa hơn nhiều.

 1. Lắng nghe Học viên

Không có gì có ý nghĩa đối với một học viên hơn là thực sự được lắng nghe. Cho dù bạn bận rộn đến đâu, hãy chắc chắn rằng bạn lắng nghe sâu học viên nếu họ cần bạn. Điều này sẽ có tác động sâu sắc đến họ, và thực sự có thể giúp ích cho lòng tự trọng của họ. Đây là một trong những kỹ năng then chốt mà người giảng viên cần có và luyện tập.

 1. Suy ngẫm về ngày

Mỗi ngày, hãy suy ngẫm về những gì bạn đã làm trong lớp. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về những gì bạn đã làm tốt và những gì bạn có thể cải thiện. Nếu bạn có thói quen này, bạn có thể liên tục cải thiện phong cách giảng dạy của mình. Đó là một cách tốt để theo kịp mục tiêu của bạn và cải thiện với tư cách là một giảng viên. Quá trình này có thể chỉ mất vài phút vào cuối ngày, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên về sự khác biệt mà nó có thể tạo ra.

 1. Có một Thái độ tích cực

Cuối cùng, hãy nhớ rằng thái độ của bạn tạo ra không khí cho lớp học và học viên của bạn. Nếu bạn cảm thấy tiêu cực, thì học viên sẽ tiếp thu nó và hành động phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn đến với một  thái độ tích cực, có thể làm được, họ sẽ hấp thụ năng lượng tích cực đó và hành động phù hợp. Hãy cố gắng và giữ cho lớp học của bạn một khu vực tích cực, và học viên của bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều.

Những lời khuyên này sẽ giúp bạn trở người giảng viên mà bạn luôn mong muốn trở thành. Ứng dụng những lời khuyên này và bạn sẽ thấy học viên sẽ luôn hào hứng.

Hãy áp dụng cho chính mình nhé.

 

*Bài viết có sử dụng nguồn tham khảo Internet