CHẠM

Chạm vào thấy có

Chạm vào thấy không

Chạm vào thấy đất

Chạm vào để thấy mênh mông đất trời

Chạm vào thể nhập

Chạm vào tan ra

Chạm vào để thấy tình ta với người

Chạm vào để thấy tình người với ta

Chạm vào trong những vỡ oà

Chạm vào với những nồng nàn đắm say

Chạm vào giọt nước trong ngần

Chạm vào nhiệt huyết chạy rần trong tim

Chạm vào để thấy

Chạm vào để buông…

12/21

Nhận email  chia sẻ hàng tháng  từ Coach Hà Bùi