Category Archives: Giảng viên phong cách

Các bước thiết lập mục tiêu đào tạo

Đào tạo và phát triển là một thành phần quan trọng giúp nhân viên làm việc hiệu quả, hạnh phúc và nhận thức được những kỳ vọng trong vai trò của họ. Có một số bước bạn có thể thực hiện để đặt mục tiêu đào tạo thành công cho nhóm của mình, bao gồm đánh giá nhu cầu đào tạo của từng người, đưa ra phản hồi mang tính xây dựng khi cần thiết và đo lường KPI. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá đào tạo và phát triển, cách đặt mục tiêu đào tạo, mẹo để thiết lập các mục tiêu này và ví dụ về mục tiêu đào tạo tại nơi làm việc.

Đào to và phát trin là gì?

Đào tạo và phát triển có thể được coi là bất kỳ hoạt động giáo dục hoặc đào tạo nào nhằm giúp nhân viên nâng cao kỹ năng và kiến thức trong vị trí của họ. Khía cạnh đào tạo của đào tạo và phát triển thường là các hoạt động và mục tiêu và được đáp ứng trong ngắn hạn. Khía cạnh phát triển là kết quả của việc liên tục đáp ứng các mục tiêu đào tạo và phát triển chuyên nghiệp. Đào tạo thường được sử dụng để giúp nhân viên phát triển một bộ kỹ năng hoặc kiến thức cụ thể, trong khi phát triển là một cách tiếp cận toàn diện hơn để trở thành một chuyên gia tốt hơn.

Ti sao đào to và phát trin li quan trng?

Đào tạo và phát triển rất quan trọng vì một số lý do, bao gồm:

 • Tăng năng suất tại nơi làm việc
 • Đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm có năng lực trong nhiệm vụ của họ
 • Hỗ trợ phát triển các kỹ năng mới
 • Cải thiện văn hóa nơi làm việc
 • Tăng năng suất tổng thể của công ty
 • Cho thấy nhà tuyển dụng thực sự quan tâm đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên

Nhiều trưởng nhóm và quản lý thực hiện đào tạo và phát triển để nâng cao năng suất và hiệu quả của các cá nhân trong nhóm của họ. Họ cũng kết hợp đào tạo và phát triển để giữ cho các thành viên trong nhóm có động lực và nâng cao khả năng đóng góp tổng thể của họ.

Cách thiết lp mc tiêu đào to

Sau đây là các bước bạn có thể thực hiện khi thiết lập mục tiêu đào tạo cho nhóm của mình:

 1. Xác đnh “Ti sao”

Trước khi bạn có thể bắt đầu tạo và thực hiện các mục tiêu đào tạo cho nhóm của mình, trước tiên bạn phải xác định được các lý do “Tại sao” giúp hỗ trợ lý do của bạn đằng sau việc thiết kế ra những mục tiêu này ngay từ đầu. Ví dụ: bạn có thể xác định các mục tiêu sau:

 • Thực hiện các mục tiêu đào tạo để tăng năng suất của nhóm
 • Phát triển một chương trình đào tạo dạy cho các thành viên trong nhóm một kỹ năng mới sẽ được sử dụng cho một dự án sắp tới

Xác định lý do tại sao có thể cho phép bạn biết chính xác loại mục tiêu cần đặt ra và kết quả mong muốn cho mỗi mục tiêu sẽ là gì.

 1. Xác đnh bt kỳ khong cách nào

Sau khi xác định “Tại sao”, hãy xác định bất kỳ lỗ hổng nào liên quan đến hiệu suất của nhân viên hoặc thiếu kỹ năng. Điều này đôi khi được gọi là phân tích nhu cầu đào tạo và cho phép bạn xác định các điểm yếu cụ thể trong nhóm của mình. Cân nhắc xem các thành viên trong nhóm của bạn có khả năng và kỹ năng phù hợp để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể hay không và những gì có thể còn thiếu khiến họ không thể hoàn thành những nhiệm vụ đó.

 1. Thc hin đánh giá liên quan đến công vic.

Có một số đánh giá khác nhau mà bạn có thể thực hiện để xác định mức độ nhóm của bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ hoặc dự án nhất định. Các đánh giá phổ biến liên quan đến công việc cần xem xét bao gồm phân tích nhiệm vụ, phân tích tính cách, phân tích hiệu suất hoặc phân tích nội dung. Ví dụ, phân tích tính cách cung cấp cho bạn ý tưởng tốt hơn về các kỹ năng và khả năng cụ thể của một nhân viên cá nhân cũng như phong cách học tập của họ. Thông tin này sẽ cho phép bạn tạo các mục tiêu đào tạo hiệu quả trên tất cả các thành viên trong nhóm và có tính đến nhu cầu riêng của từng cá nhân.

 1. Thiết lp mc tiêu bng phương pháp SMART

Các mục tiêu SMART, là viết tắt của các từ: Cụ thể, Có thể đo lường được, Có thể đạt được, Có liên quan và Có giới hạn thời gian, hiệu quả và mạnh mẽ hơn nhiều so với các mục tiêu không có mục tiêu hoặc mốc thời gian rõ ràng. Đặt mục tiêu SMART là một cách tuyệt vời để theo dõi tiến trình của từng mục tiêu cũng như xác định bất kỳ lĩnh vực cải tiến nào khi cần thiết.

Làm theo các bước sau khi đặt mục tiêu SMART:

 • C th: Đảm bảo rằng mục tiêu của bạn được xác định rõ ràng và dễ hiểu bởi tất cả các thành viên trong nhóm. Tránh các mục tiêu tổng quát hoặc mơ hồ đưa ra định hướng rõ ràng.
 • Đo lường được: Xác định cách bạn sẽ đo lường từng mục tiêu khi các thành viên trong nhóm của bạn tiến bộ. Điều này có thể bao gồm số liệu thống kê, số tiền hoặc ngày. Ví dụ: một mục tiêu có thể đo lường được là tất cả các thành viên trong nhóm nên biết cách thực hiện các chức năng cơ bản trên một phần mềm mới vào một ngày cụ thể.
 • Có th đt được: Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các mục tiêu bạn đặt ra cho nhóm của mình thực sự có thể đạt đượ Những mục tiêu không thể đạt được có thể dẫn đến sự chán nản hoặc giảm sự tự tin vào các thành viên trong nhóm.
 • Có liên quan: Các mục tiêu bạn tạo cho nhóm của mình phải phù hợp với mục tiêu chung của bộ phận hoặc tổ chức của bạ Giữ cho các mục tiêu đào tạo của bạn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức đảm bảo rằng không chỉ nhân viên được hưởng lợi mà toàn bộ công ty cũng được hưởng lợi từ việc đào tạo nhân viên.
 • Gii hn thi gian: Mỗi mục tiêu đào tạo bạn thiết lập nên có thời hạ Điều này không chỉ giữ cho mỗi mục tiêu đi đúng hướng mà còn tạo ra cảm giác cấp bách và tăng xác suất đạt được giữa các thành viên trong nhóm.
 1. Thường xuyên đánh giá tiến đ

Khi các mục tiêu đào tạo của bạn đã được đưa ra và đang được các thành viên trong nhóm thực hiện, bạn nên thường xuyên đánh giá tiến độ của từng mục tiêu. Theo dõi tiến trình của từng mục tiêu sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì đang hoạt động và những gì không hiệu quả và cho phép bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào khi cần thiết để tăng hiệu quả của từng mục tiêu.

 1. Hin th các mc tiêu

Khi các mục tiêu đào tạo được chia sẻ với những người khác, các thành viên trong nhóm có nhiều khả năng duy trì động lực và trách nhiệm giải trình để đạt được những mục tiêu đó. Đặt mục tiêu đào tạo bạn đặt ra công khai hoặc khuyến khích các thành viên trong nhóm chia sẻ mục tiêu cụ thể của họ với những người khác trong nhóm của họ.

 1. Trin khai h thng phn thưởng

Nhiều nhân viên có nhiều khả năng làm việc hướng tới và bám sát mục tiêu nếu nó liên quan đến phần thưởng. Mặc dù các phần thưởng nội tại, chẳng hạn như sự hài lòng khi trở nên tốt hơn trong một nhiệm vụ cụ thể, chắc chắn là rất quan trọng, nhưng hãy cân nhắc thực hiện các phần thưởng bên ngoài cũng như để giữ cho nhân viên có động lực. Ví dụ về phần thưởng bên ngoài bao gồm công nhận các thành viên trong nhóm khi họ đạt được một mục tiêu nhất định và đưa ra phần thưởng cho việc hoàn thành mục tiêu.

Mo đ thiết lp mc tiêu đào to

Sau đây là một số mẹo cần ghi nhớ khi đặt mục tiêu đào tạo:

 1. Đm bo mi người hiu mc đích ca mc tiêu đào t Nhân viên muốn biết lý do tại sao họ được yêu cầu tham gia đào tạo và khi nhân viên cảm thấy bối rối hoặc lý do không rõ ràng, họ ít có khả năng bị thúc đẩy khi làm việc hướng tới mục tiêu. Đảm bảo rằng mỗi thành viên trong nhóm hiểu mục đích của các mục tiêu đào tạo và trả lời bất kỳ câu hỏi nào họ có thể có để đảm bảo mục đích rõ ràng.
 2. Đt mc tiêu đào to dài hn và ngn h Mục tiêu ngắn hạn là tuyệt vời vì chúng cho phép nhân viên nhận ra kết quả trong một thời gian tương đối ngắn. Họ cũng có thể làm việc để thúc đẩy nhân viên tiếp tục làm việc hướng tới các mục tiêu dài hạn. Cân nhắc đặt ra cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cùng một lúc để giữ chân nhân viên.
 3. Thường xuyên kim tra vi các thành viên trong nhóm. Điều quan trọng là phải thường xuyên kiểm tra với nhóm của bạn trong suốt quá trình của mỗi mục tiêu đào tạ Điều này cho phép bạn giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc khó khăn nào và đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu.

Ví d v mc tiêu đào to ti nơi làm vic

Dưới đây là một vài ví dụ về mục tiêu đào tạo tại nơi làm việc:

 • Tăng tỷ lệ phản hồi của khách hàng lên 25% vào cuối quý.
 • Giảm 15% thời gian cần thiết để viết một bài báo trong vòng ba tháng.
 • Yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm học cách sử dụng thành thạo một phần mềm mới vào Quý 4.
 • Giải quyết khiếu nại của khách hàng nhanh hơn 50% vào tháng Tư.

 

*Bài viết có tham kho ngun Internet

5 bước để tạo quy trình giải quyết vấn đề

Giải quyết vấn đề là một kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu để tiếp cận các thách thức và việc áp dụng các chiến lược giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Xây dựng một quy trình giải quyết vấn đề có thể giúp bạn phát triển một kế hoạch tiếp cận những thách thức trong sự nghiệp của bạn khi chúng phát sinh. Ngoài ra, một quy trình hiệu quả để giao tiếp với đồng nghiệp và áp dụng các giải pháp sáng tạo để giải quyết các thách thức trong công việc có thể giúp bạn củng cố các kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về quy trình giải quyết vấn đề là gì, tại sao nó lại quan trọng và làm thế nào để tạo ra quy trình giải quyết vấn đề của riêng bạn để bạn có thể áp dụng các chiến lược hiệu quả để đạt được thành công trong sự nghiệp của mình.

Quy trình giải quyết vấn đề là gì?

Quy trình giải quyết vấn đề là một phương pháp cụ thể liên quan đến một loạt các bước để tạo ra các giải pháp vượt qua những thách thức hoặc vấn đề phát sinh tại nơi làm việc. Từ việc giảm rủi ro ngân sách đến giúp đồng đội hoàn thành các dự án phức tạp, một quy trình giải quyết vấn đề hiệu quả có thể giúp bạn vượt qua những trở ngại đa dạng có thể xảy ra trong bất kỳ môi trường làm việc nào. Các quy trình giải quyết vấn đề thường bao gồm một số khía cạnh chính:

 1. Xác định thách thức
 2. Tìm ra nguyên nhân
 3. Các giải pháp động não
 4. Triển khai giải pháp
 5. Theo dõi tiến độ

Bạn có thể sử dụng quy trình giải quyết vấn đề của mình cả trong công việc và cuộc sống cá nhân để giải quyết nhiều thách thức khác nhau. Cuối cùng, mục tiêu của một quá trình giải quyết vấn đề là vượt qua những trở ngại trong sự nghiệp và chuẩn bị cho bạn những thách thức tiềm ẩn trong tương lai.

Cách xây dựng quy trình giải quyết vấn đề của riêng bạn

Quá trình giải quyết vấn đề có thể trông khác nhau đối với mọi người, vì vậy bạn có thể thấy hữu ích khi có kế hoạch giải quyết vấn đề tùy chỉnh của riêng mình với các yếu tố phù hợp với phong cách làm việc và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Hãy xem xét các bước sau để xây dựng quy trình giải quyết vấn đề của riêng bạn:

1.    Suy ngẫm về các vấn đề và giải pháp trong quá khứ của bạn

Một cách để bắt đầu để thiết kế quy trình giải quyết vấn đề của bạn là suy ngẫm về các vấn đề trong quá khứ của bạn và cách bạn giải quyết chúng. Hãy suy nghĩ về quá trình bạn đã trải qua khi bạn giải quyết các vấn đề trong quá khứ và xem xét cách bạn có thể áp dụng các quy trình trong quá khứ của mình vào một kế hoạch giải quyết vấn đề toàn diện. Tìm kiếm các mô thức trong những thách thức trong quá khứ của bạn và trong các cách tiếp cận bạn đã thực hiện để giải quyết chúng.

Ngoài ra, hãy xem xét các khía cạnh của các phương pháp tiếp cận trong quá khứ mà bạn có thể cải thiện. Ví dụ: nếu bạn cảm thấy mình có thể cải thiện khả năng giao tiếp cởi mở và yêu cầu thêm hỗ trợ hoặc lời khuyên khi giải quyết những thách thức trong tương lai, các chiến lược giao tiếp có thể là một phần trong quá trình giải quyết vấn đề của bạn.

2.    Đánh giá và áp dụng điểm mạnh của bạn

Biết điểm mạnh của bạn có thể giúp bạn tạo ra quy trình giải quyết vấn đề phù hợp nhất với bạn. Hãy suy nghĩ về những điểm mạnh hàng đầu của bạn là gì và cách bạn có thể kết hợp chúng vào quá trình giải quyết vấn đề của mình. Nếu bạn đang làm việc với nhóm, hãy làm việc cùng nhau để hiểu điểm mạnh của nhóm.

Ví dụ: nếu một trong những điểm mạnh của bạn là giao tiếp, một phần của quá trình giải quyết vấn đề của bạn có thể là truyền đạt thách thức với các thành viên của team. Bạn cũng có thể tìm kiếm lời khuyên từ đồng nghiệp và nhận được lời khuyên từ họ. Đánh giá điểm mạnh của bạn cũng có thể giúp bạn xác định các bộ kỹ năng yếu hơn mà bạn có thể cải thiện như một phần của quá trình giải quyết vấn đề của mình, cung cấp cho bạn một công cụ hữu ích để tiếp cận các thách thức như nhiệm vụ phức tạp của dự án, lỗi giao tiếp và các thách thức khác liên quan đến công việc.

3.    Nghiên cứu các chiến lược giải quyết vấn đề hiệu quả

Để giúp bạn phát triển quy trình giải quyết vấn đề của mình, bạn có thể tiến hành nghiên cứu về các chiến lược giải quyết vấn đề khác và chọn những yếu tố bạn muốn đưa vào quy trình của riêng mình. Ví dụ, các kỹ thuật giải quyết và nguyên tắc trong việc quản lý một lớp học từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.

4.    Yêu cầu hỗ trợ và phản hồi

Một cách khác để xây dựng chiến lược giải quyết vấn đề của bạn là yêu cầu sự phản hồi. Bạn có thể lấy ý tưởng từ người cố vấn hoặc đồng nghiệp về cách họ giải quyết vấn đề hoặc bạn có thể yêu cầu phản hồi về bản nháp quy trình giải quyết vấn đề của mình. Bạn cũng có thể suy nghĩ lại về phản hồi trong quá khứ mà bạn đã nhận được về kỹ năng giải quyết vấn đề của mình và cách bạn có thể kết hợp phản hồi trong quá khứ vào quy trình giải quyết vấn đề mới của mình.

Nhận phản hồi từ nhiều nguồn khác nhau, vì những người có nền tảng và vai trò khác nhau có thể có những ý tưởng độc đáo khác nhau. Điều này có thể giúp bạn nhìn thấy những quan điểm khác nhau về việc giải quyết vấn đề, nghĩ ra những ý tưởng mới và cải thiện hơn nữa quy trình tiếp cận những thách thức trong nghề của bạn. Ngoài ra, nhận được phản hồi đa dạng có thể giúp đảm bảo rằng quá trình giải quyết vấn đề của bạn dẫn đến các giải pháp có lợi cho càng nhiều người càng tốt.

5.    Kiểm tra và điều chỉnh chiến lược của bạn

Khi bạn soạn thảo một quy trình giải quyết vấn đề, hãy kiểm tra quy trình của bạn và điều chỉnh nó nếu cần. Để kiểm tra quy trình giải quyết vấn đề của bạn, hãy áp dụng nó để giải quyết một thách thức hiện tại và lưu ý đến các khía cạnh thành công và các khía cạnh cần cải thiện. Khi bạn đã thực hiện quy trình giải quyết vấn đề của mình, hãy đánh giá các chiến lược của bạn một cách nhất quán để đảm bảo thành công theo thời gian. Phản ánh liên tục của bạn cũng có thể giúp bạn thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc cải tiến cần thiết nào đối với quy trình giải quyết vấn đề của mình để bạn có thể tiếp cận những thách thức trong tương lai với các giải pháp hiệu quả.

Tại sao một quá trình giải quyết vấn đề lại quan trọng?

Một quá trình giải quyết vấn đề rất quan trọng vì nó cho phép bạn có một khuôn khổ rõ ràng để tiếp cận các thách thức khi chúng phát sinh. Nó có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về tình huống của mình để bạn có thể đưa ra quyết định tốt nhất. Một quá trình giải quyết vấn đề cũng có thể cung cấp cho bạn một công cụ hiệu quả để đưa ra quyết định. Hãy xem xét thêm một số lý do tại sao một kế hoạch giải quyết vấn đề là một nguồn tài nguyên có lợi cho công việc của bạn:

 • Thúc đẩy sự tự tin để giải quyết các vấn đề phức tạp
 • Cung cấp một cách để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và triệt để
 • Tăng hiệu quả công việc và có thể tăng hiệu suất
 • Khuyến khích cộng tác và giao tiếp nhóm
 • Hỗ trợ các giải pháp sáng tạo cho những thách thức đa dạng

Mẹo sử dụng quy trình giải quyết vấn đề

Có một số hành động bạn có thể thực hiện để nâng cao quy trình giải quyết vấn đề của mình. Dưới đây là một số mẹo bổ sung để sử dụng quy trình giải quyết vấn đề:

1.    Thực hành các kỹ năng giải quyết vấn đề bổ sung

Hãy chắc chắn thực hành các kỹ năng bổ sung để trở thành người giải quyết vấn đề tốt hơn. Các kỹ năng hàng đầu trong giải quyết vấn đề bao gồm lắng nghe tích cực, giao tiếp, sáng tạo và hơn thế nữa. Phát triển kỹ năng của bạn có thể giúp bạn cải thiện quy trình giải quyết vấn đề của mình. Hơn nữa, sở hữu kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ cũng có thể giúp bạn vượt trội trong sự nghiệp của mình

2.    Duy trì sự linh hoạt

Luôn linh hoạt và thích nghi với các tình huống khác nhau là điều cần thiết để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và vượt qua những thách thức trong công việc. Khả năng thích ứng của bạn có thể giúp bạn xác định thách thức là cơ hội học tập và áp dụng các chiến lược hỗ trợ thành công của bạn. Ngoài ra, linh hoạt và thích nghi có thể giúp bạn cảm thấy tự tin hơn vào khả năng giải quyết vấn đề của mình.

3.    Viết ra những trải nghiệm của bạn

Cân nhắc việc soi chiếu trong nhật ký về cách quy trình giải quyết vấn đề của bạn hoạt động cho những thách thức khác nhau để bạn có căn cứ để tham khảo trong tương lai. Điều này có thể cung cấp cho bạn một kế hoạch hiệu quả để giải quyết những thách thức trong tương lai. Ngoài ra, viết ra kinh nghiệm giải quyết vấn đề của bạn cũng có thể giúp bạn dễ dàng phân tích điểm mạnh và điểm yếu của quy trình giải quyết vấn đề để bạn có thể thực hiện các thay đổi và cải tiến khi cảm thấy cần thiết.

4.    Tập trung vào kết quả lâu dài

Khi sử dụng quy trình giải quyết vấn đề của bạn, hãy tập trung vào sự thành công và phát triển lâu dài của bạn là kết quả của sự phản ánh và cải tiến liên tục. Để đạt được một giải pháp tốt có thể mất thời gian và có thể lặp lại một số bước. Tuy nhiên, nếu bạn dành thời gian sử dụng quy trình giải quyết vấn đề của mình, điều đó có thể giúp đảm bảo bạn đạt được các giải pháp hiệu quả nhất có thể để hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp lâu dài.

*Bài viết có tham khảo nguồn Internet

9 phẩm chất của một giảng viên thành công

9 phẩm chất của một giảng viên thành công

“Sự ảnh hưởng của người giảng viên là mãi mãi; anh ta không bao giờ có thể biết ảnh hưởng của mình dừng lại ở đâu.” – Henry Adams

Thước đo thành công của một giảng viên là cách mà học viên ghi nhớ và trân trọng trong tâm trí của họ về anh ta. Một giảng viên tuyệt vời truyền cảm hứng cho học viên ở mọi con đường trong của cuộc đời họ. Để thành công, một giảng viên phải có:

 1. Một tính cách hấp dẫn, nhiệt tình và quan tâm: Một giảng viên nên có một tính cách thú vị và phong cách giảng dạy riêng để thu hút sự chú ý của học viên. Họ phải làm cho lớp học của họ thật nhiều năng lượng với phong cách giảng dạy của họ và phải có một trái tim quan tâm đến học viên của mình.Giảng viên phải dễ gần và thân thiện với học viên để họ có thể giải tỏa những nghi ngờ của mình với giảng viên bất cứ lúc nào. Một nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt của người giảng viên sẽ mang lại năng lượng tích cực cho cả lớp học của họ.
 1. Tôn trọng nghề nghiệp và sinh viên của họ: Người giảng viên nên biết rằng họ đang làm một công việc tuyệt vời đó là việc giáo dục thế hệ mới. Họ phải tôn trọng học viên của mình và luôn coi trọng ý kiến của học viên trong lớp. Sau đó, học viên sẽ cảm thấy tự do bày tỏ ý tưởng của mình và dần dần, họ sẽ học cách tôn trọng và lắng nghe người khác.
 1. Mục đích và mục tiêu rõ ràng của bài học: Một giảng viên giỏi nên có một mục tiêu phù hợp đằng sau mỗi lời mà họ sử dụng trong lớp học. Họ phải có mục tiêu rõ ràng của từng bài học và làm mọi việc để đáp ứng các mục tiêu đó. Trước mỗi buổi đào tạo, luôn xác định rõ rang mục tiêu của bài học đối với học viên thông qua những yêu cầu được đặt ra và sự tìm hiểu trước khi dạy.
 1. tố chất lãnh đạo tốt: Giảng viên phải là người lãnh đạo lành nghề để duy trì kỷ luật trong lớp học và kiểm soát mọi hoạt động nhóm. Lớp học là một nhóm làm việc cùng nhau nên giảng viên phải đóng vai trò là người lãnh đạo để kiểm soát nó và tạo cơ hội cho mọi người.
 1. Kỹ năng quản lý lớp học tốt: Một giảng viên giỏi phải có kỹ năng quản lý lớp học tốt và có thể đảm bảo hành vi tốt của học viên, giờ học hiệu quả và thói quen làm việc dưới mọi hình thức. Họ cũng sẽ cần quản lý lịch trình thời gian cho lớp học.
 1. Kiến thức về chương trình giảng dạy: giảng viên phải có kiến thức sâu sắc về chương trình giảng dạy và bám vào đó một cách chặt chẽ. Giảng viên có thể sử dụng ý tưởng sáng tạo của riêng mình trong giảng dạy nhưng không nên đi ra khỏi chương trình giảng dạy và các tiêu chuẩn mong đợi khác.
 1. Làm chủ chủ đề: Về cơ bản, một giảng viên thường dạy một chuyên môn nào đó và do đó, họ phải rất thành thạo với chủ đề của họ. Trong quá trình giảng dạy họ phải đối mặt với bất kỳ câu hỏi của học viên. Hiểu biết sâu về chủ đề sẽ giúp lớp học thú vị hơn.
 1. Đam mê giảng dạy: “Giảng dạy không phải là một nghề, mà là một đam mê”. Khi giảng viên không có niềm đam mê giảng dạy, họ không thể là một giảng viên giỏi. Khai sáng thế hệ trẻ không phải là một nhiệm vụ bình thường. Chỉ có một giảng viên đam mê mới có thể ảnh hưởng đến học viên.
 1. Niềm đam mê học tập và phát triển bản thân: Giảng viên phải không ngừng cải thiện kỹ năng giảng dạy của họ bằng cách học và tham gia các khóa học để làm mới bản thân. Họ nên cập nhật kiến thức của mình bằng cách đọc và học hỏi từ các nguồn liên tục. Một giảng viên giỏi không nên có bất kỳ nỗi sợ hãi nào về việc học các chiến lược mới hoặc sử dụng công nghệ mới để giảng dạy. Công nghệ có thể được sử dụng bởi các giảng viên để duy trì kỷ luật và tiêu chuẩn của tổ chức.

“Tôi biết ơn cha tôi vì đã cho tôi cuộc sống, nhưng tôi biết ơn giảng viên của mình vì đã giúp tôi sống tốt hơn.” – Alexander Đại Đế

 

*Bài viết có sử dụng nguồn tham khảo Internet

7 cách để trở thành một giảng viên phong cách và truyền cảm hứng

Nếu bạn là một giảng viên, tôi chắc chắn rằng bạn mong muốn truyền cảm hứng và khuyến khích học viên của mình. Qua kinh nghiệm của mình trong suốt 15 năm ở vai trò là một giảng viên và là một mentor cho các bạn muốn trở thành Giảng viên, Hà có một vài lời khuyên cho các bạn để các bạn có thể trở thành một giảng viên phong cách và truyền cảm hứng.

 1. Chấp nhận Rủi ro trong lớp học

Đôi khi, bạn sẽ nghĩ rằng tốt nhất là giữ sự an toàn trong lớp học hơn là chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc học viên trở nên thoải mái với quá trình học tập. Đừng ngại chấp nhận rủi ro khi bạn đang giảng dạy, vì đây là những gì học viên sẽ nhớ và có cái mang về từ các bài giảng của bạn. Bạn càng  sáng tạo hơn trong việc giảng dạy của mình, học viên của bạn sẽ càng nhận được nhiều hơn từ các lớp học của bạn.

 1. Chú ý đến Sở thích của học viên của bạn

Bạn muốn học viên của mình tham gia lớp học của bạn đều đặn với tinh thần hào hứng. Điều đó có nghĩa là bạn cần chú ý đến cách họ học và khi nào họ đang tận dụng tối đa việc học của mình. Một số học viên học tốt qua nghe, có người học tốt qua nhìn và có người học tốt hơn khi họ được tham gia vào các hoạt động. Hãy chú ý đến những gì họ cần và đem lại chúng cho họ.

 1. Cung cấp cho học viên các Nguồn tài nguyên để học hỏi

Phải thừa nhận rằng, bạn không thể ở bên học viên của mình mọi lúc. Cách bạn có thể giúp học viên của mình là cung cấp cho họ các nguồn lực để tự giúp mình khi bạn không thể. Ví dụ: bạn có thể giới thiệu cho họ những trang web học tập (miễn phí hoặc trả phí), khi họ cần trợ giúp về bài học. Một số ứng dụng học tập như Udemy, Coursera, EdX là những nguồn học tập đáng tin cậy

 1. Hãy Chân thực với Lời khen ngợi của bạn

Tất cả các giảng viên đều biết rằng việc khen ngợi học viên có thể giúp ích cho lòng tự trọng của học viên như thế nào và giúp họ thành công. Tuy nhiên, hãy nhớ chỉ khen ngợi một cách chân thực từ trái tim mình. Điều này sẽ tạo ra nhiều tác động hơn nếu bạn chân thành với nó. Tìm những hành vi mà bạn có thể khen ngợi, và học viên sẽ thấy nó có ý nghĩa hơn nhiều.

 1. Lắng nghe Học viên

Không có gì có ý nghĩa đối với một học viên hơn là thực sự được lắng nghe. Cho dù bạn bận rộn đến đâu, hãy chắc chắn rằng bạn lắng nghe sâu học viên nếu họ cần bạn. Điều này sẽ có tác động sâu sắc đến họ, và thực sự có thể giúp ích cho lòng tự trọng của họ. Đây là một trong những kỹ năng then chốt mà người giảng viên cần có và luyện tập.

 1. Suy ngẫm về ngày

Mỗi ngày, hãy suy ngẫm về những gì bạn đã làm trong lớp. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về những gì bạn đã làm tốt và những gì bạn có thể cải thiện. Nếu bạn có thói quen này, bạn có thể liên tục cải thiện phong cách giảng dạy của mình. Đó là một cách tốt để theo kịp mục tiêu của bạn và cải thiện với tư cách là một giảng viên. Quá trình này có thể chỉ mất vài phút vào cuối ngày, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên về sự khác biệt mà nó có thể tạo ra.

 1. Có một Thái độ tích cực

Cuối cùng, hãy nhớ rằng thái độ của bạn tạo ra không khí cho lớp học và học viên của bạn. Nếu bạn cảm thấy tiêu cực, thì học viên sẽ tiếp thu nó và hành động phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn đến với một  thái độ tích cực, có thể làm được, họ sẽ hấp thụ năng lượng tích cực đó và hành động phù hợp. Hãy cố gắng và giữ cho lớp học của bạn một khu vực tích cực, và học viên của bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều.

Những lời khuyên này sẽ giúp bạn trở người giảng viên mà bạn luôn mong muốn trở thành. Ứng dụng những lời khuyên này và bạn sẽ thấy học viên sẽ luôn hào hứng.

Hãy áp dụng cho chính mình nhé.

 

*Bài viết có sử dụng nguồn tham khảo Internet