Chúng ta sinh ra để chơi nhưng sau đó chúng ta được đào tạo để làm việc

Playing with a dog
Tôi tin rằng ý tưởng về cuộc sống vui chơi là cách sống tự nhiên, hiệu quả và vui vẻ nhất. Tôi cũng tin rằng Tinh thần Vui chơi của Con người là nguồn tài nguyên chưa được khai thác nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Nó có sức mạnh để chuyển hoá cuộc sống, các mối quan hệ, gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp và sự bền vững của cuộc sống trên hành tinh này. Vâng… Điều này thật LỚN lao.
Nhưng tất cả chúng tôi đều được đào tạo trong Thời đại Công nghiệp để xem mọi thứ như công việc; như một thứ cần được kiểm soát. Trường học là làm việc, công việc và kinh doanh là công việc, và chúng ta cũng làm việc trên các mối quan hệ và thậm chí cả khi chơi gôn! RỒI !! Trong Thời đại Công nghiệp, bạn được huấn luyện để làm việc riêng biệt hơn là vui chơi trong thế giới.
Bản chất của công việc Thời đại công nghiệp là kiểm soát.
Bản chất của lối chơi trong Thời đại Kết nối là đồng sáng tạo.
Trong bài nói chuyện TED talk của mình, Steve Kiel nói rằng: “Điều ngược lại của việc vui chơi không phải là công việc. Ngược lại của chơi là trầm cảm ”. Các bạn có nhớ tất cả những vấn đề tôi đã đề cập ở phần đầu? Chúng bắt đầu khi chúng ta ngừng chơi. Và chúng ta ngừng chơi bởi vì chúng ta cảm thấy xấu hổ vì đã vui chơi ở trường, thường là ở nhà và sau đó là ở nơi làm việc.
Những gì chúng ta đang nói ở đây là cách tiếp cận cuộc sống: chúng ta có thể làm việc trong nỗ lực để kiểm soát nó hoặc chúng ta có thể chơi và đồng sáng tạo với nó.
Gợi ý: chơi vui hơn, bớt căng thẳng hơn và CÁCH THỨC hiệu quả hơn !!
Chơi là cách tốt hơn!
“Thời đại công nghiệp” – trở thành xu hướng chủ đạo vào khoảng năm 1880 – đã biến công việc trở thành chủ đề trung tâm và cách tiếp cận cuộc sống đối với hầu hết mọi người.
Nhiều nhà sử học nói rằng con người tập trung vào công việc và việc kiểm soát bắt đầu khi con người bắt đầu nuôi trồng thực phẩm và thuần hóa động vật. Tại thời điểm đó, họ bị ràng buộc vào công việc mỗi ngày phải làm việc trên cùng một mảnh đất . Trong khi tổ tiên săn bắn hái lượm của chúng ta hàng ngày sống như một cuộc phiêu lưu đầy tinh thần tự do; mặc dù có nhiều rủi ro.
Nhưng vào năm 2010, một điều to LỚN đã xảy ra… bỗng nhiên hầu hết mọi người đều có trong tay một siêu máy tính và nó là khả năng kết nối với bất kỳ ai trên thế giới ngay lập tức. Tôi gọi đây là sự khởi đầu của Kỷ nguyên Kết nối.
Tôi tin rằng khi Thời đại kết nối mở ra, sẽ có cơ hội để sự vui tươi trở thành chủ đề trung tâm và cách tiếp cận cuộc sống. Chúng ta có thể khôi phục sự vui tươi tự do về tinh thần vốn là Di sản Nhân loại và kết hợp nó với sự đảm bảo về nơi ở và sản xuất lương thực được tổ chức bài bản, điều mà tổ tiên chúng ta đã thiếu.
WOW! QUÁ TỐT.
Tôi đã lập một biểu đồ nhỏ để giúp chúng ta đi sâu hơn một chút và nhận ra sự khác biệt giữa Thời đại kiểm soát công nghiệp và Thời đại vui chơi được kết nối.
Điều quan trọng cần lưu ý là cách văn hóa Thời đại Công nghiệp Kiểm soát đã tạo ra nhu cầu LỚN về Huấn luyện Cuộc sống Tự do Nội tâm!
Huấn luyện Cuộc sống phá bỏ sự kiểm soát thứ bậc vì không có ai phụ trách. Đó là sự đồng sáng tạo của các đối tác bình đẳng với các vai trò khác nhau.
Chúng ta giải phóng cho nhau !!

Nhận email  chia sẻ hàng tháng  từ Coach Hà Bùi